English version
Remi Johansen Hovda

Remi Johansen Hovda

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Hovda, Remi Johansen (2015). Stories from a Geisha: Den stygge Andy. 9 s. InFormation - Nordic Journal of Art and Research . Vol. 4.
https://journals.hioa.no/index.php/information/art...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig