Renate Mundheim

Renate Mundheim

Kort om

Jeg har jobbet ved NOVA siden 2012, først som Controller og som fungerende økonomisjef siden høsten 2017.

Som økonomisjef har jeg overordnet ansvar for å følge opp og rapportere på NOVAs totaløkonomi og sørge for god økonomistyring.

Som Controller har jeg fått god erfaring med løpende økonomi og regnskapsoppfølging, rapportering, og utarbeidelse av budsjett og årsoppgjør. Jeg hadde også et særlig ansvar for økonomisk oppfølging av prosjektene i Seksjon for Ungdomsforskning og i Seksjon for forskning om barn, familie og barnevern, samt enkelte internasjonale prosjekter.

Av utdannelse har jeg en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Agder, og en MSC i Finance & International Business fra Aarhus School of Business and Social Sciences, med et semester på University of New South Wales, Sydney. I 2016 tok jeg også 30 studiepoeng i prosjektledelse ved BI Oslo, som en del av en Executive Master of Management.