English version
Renate Mundheim

Renate Mundheim

Kort om

Jeg har jobbet ved NOVA siden 2012 i rollene som controller, økonomisjef (2017-2019), og er fra 1.1.20 økonomi- og administrasjonssjef. Dette innebærer personalansvar for medarbeiderne i NOVAs instituttadministrasjon og overordnet ansvar for NOVAs støttefunksjoner innen økonomistøtte, HR, forskningsformidling, FoU-støtte og kontordrift, samt strategisk arbeid og deltakelse i instituttets ledergruppe. 

Av utdannelse har jeg en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Agder, og en MSC i Finance & International Business fra Aarhus School of Business and Social Sciences, med et semester på University of New South Wales, Sydney. I 2016 tok jeg 30 studiepoeng i prosjektledelse ved BI Oslo, som en del av en Executive Master of Management. Som en del av samme program tok jeg 30 studiepoeng i strategisk ledelse i 2019.

Administrative arbeidsområder

Strategi   Regnskap   Controlling   Økonomi analyser   Økonomistyring   Økonomi rapportering   Økonomiplan   Langtidsbudsjett