English version
Simen Antonsen

Simen Antonsen

Forskningsprosjekter

  • MaxBiogas-prosjektet

    OsloMet og Veas samarbeider om å utvikle digitale teknologier som kan gjøre biogassproduksjon mer energieffektiv og minimere miljøpåvirkningen, og øke digital kompetanse i vannbransjen i Norge.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Yamabhai, Montarop; Khamphio, Munthipha; Min, Thae Thae; Soem, Chai Noy; Cuong, Nguyen Cao; Aprilia, Waheni Rizki; Luesukprasert, Krisanai; Teeranitayatarn, Karsidete; Maneedaeng, Atthaphon; Tuveng, Tina Rise; Lorentzen, Silje Benedicte; Antonsen, Simen ; Jitprasertwong, Paiboon; Eijsink, Vincent (2024). Valorization of shrimp processing waste-derived chitosan into anti-inflammatory chitosan-oligosaccharides (CHOS). Carbohydrate Polymers. Vol. 324.
https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.121546.

Yamabhai, Montarop; Khamphio, Munthipha; Min, Thae Thae; Soem, Chai Noy; Cuong, Nguyen Cao; Aprilia, Waheni Rizki; Luesukprasert, Krisanai; Teeranitayatarn, Karsidete; Maneedaeng, Atthaphon; Tuveng, Tina Rise; Lorentzen, Silje Benedicte; Antonsen, Simen ; Jitprasertwong, Paiboon; Eijsink, Vincent (2023). Valorization of shrimp processing waste-derived chitosan into anti-inflammatory chitosan-oligosaccharides (CHOS). Carbohydrate Polymers. Vol. 324.
https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2023.121546

Sørskår, Åshild Moi; Stenstrøm, Helge Ørjan; Stenstrøm, Yngve H. ; Antonsen, Simen (2023). The Alkyne Zipper Reaction: A Useful Tool in Synthetic Chemistry. 39 s. Reactions. Vol. 4.
https://doi.org/10.3390/reactions4010002

Kommedal, Eirik; Angeltveit, Camilla Fløien; Klau, Leesa Jane; Ayuso-Fernandez, Ivan; Arstad, Bjørnar; Antonsen, Simen ; Stenstrøm, Yngve ; Ekeberg, Dag; Gírio, Francisco; Carvalheiro, Florbela; Horn, Svein Jarle; Aachmann, Finn Lillelund; Eijsink, Vincent (2023). Visible light-exposed lignin facilitates cellulose solubilization by lytic polysaccharide monooxygenases. Nature Communications. Vol. 14.
https://doi.org/10.1038/s41467-023-36660-4

Komulainen, Tiina ; Mukhtar, Bilal; Ødegaard, Truls; Johansen, Hilde; Haualand, Kristine; Jonassen, Kjell Rune; Antonsen, Simen (2023). Modeling and control of WRRF biogas production. 8 s. Linköping Electronic Conference Proceedings.
https://doi.org/10.3384/ecp200027

Sverdvik, Håkon; Gravdahl, Anne; Osmani, Dorentina; Samuelsen, Marius; Sørskår, Åshild Moi; Stenstrøm, Helge Ørjan; Antonsen, Simen ; Stenstrøm, Yngve (2023). Bruk av digitale verktøy i kjemiundervisningen. 5 s. Nordic Journal of STEM Education.
http://hdl.handle.net/10852/106596

Stenstrøm, Yngve ; Jensen, Line Elisabeth; Godager, Linda Helén; Antonsen, Simen (2023). How to improve master students experience and learning outcome during their master’s thesis?. 4 s. Nordic Journal of STEM Education.
https://hdl.handle.net/11250/3107057

Antonsen, Simen ; Jetlund, Ola (2023). Community based digital teaching. Nordic Journal of STEM Education.
https://hdl.handle.net/11250/3105602

Jetlund, Ola ; Antonsen, Simen (2023). Community based digital teaching. Nordic Journal of STEM Education.

Gjessing, Gard; Johnsen, Lars-Inge Gammelsæter; Antonsen, Simen ; Nolsøe, Jens Mortansson Jelstrup; Stenstrøm, Yngve H. ; Hansen, Trond Vidar (2022). The Synthesis of 3-(R)- and 3-(S)-Hydroxyeicosapentaenoic Acid. 14 s. Molecules. Vol. 27.
https://doi.org/10.3390/molecules27072295

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig