English version
Siren Linnestad

Siren Linnestad

Kort om

Tjenesteeier Styringsinformasjon
- månedsrapporter
- årsrapport
- tertialrapporter
- resultatindikatorer
- grunnlagsdata for analyser

Langtidsplan- og budsjett
Styringsdialog
Årsbudsjett (Agresso Planlegger)

Administrative arbeidsområder

Controlling   Langtidsbudsjett   Økonomi analyser   Virksomhetsstyring   Økonomistyring   Økonomiplan   Økonomi rapportering   Rapportering   Analyse