English version
Steinar Olberg

Steinar Olberg

Kort om

Jobber med forskningsstøtte, eksternfinansiering, verdiskaping, innovasjon og entreprenørskap.

Fagområder

Emner

Innovasjon   Dramapedagogikk   Teaterpolitikk   Dramaturgi   Teater   Muntlig fortellerkunst   Forteller   De Undertryktes Teater   Anvedt teater   Teaterpedagogikk   Muntlig Fortelling   Teaterformidling i skolen, fra tekst til teater, drama   Regional innovasjon   Forsknings og innovasjonspolitikk   Drama i skolen   Teater i undervisningen - TIU   TIU/teater i undervisning   Teaterregi   Anvendt drama   Barne- og ungdomsteater

Administrative arbeidsområder

Innovasjon   Entreprenørskap   Strategi   Strategisk kommunikasjon   Kommersialisering   Organisasjonsutvikling   EU   Forskningsstrategi   Forskningspolitikk   Finansiering

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Olberg, Steinar (2018). Fanget på toget.

Olberg, Steinar (2018). Snehvit.

Olberg, Steinar (2017). Sofar Sounds fortellinger.

Olberg, Steinar (2017). Skolefortellinger fra videregående.

Olberg, Steinar (2017). Aldri server Mariekjeks!.

Olberg, Steinar (2017). Januar 2015.

Olberg, Steinar (2017). Peer!.

Olberg, Steinar (2016). Naken i skapet.

Olberg, Steinar (2016). Kvinner er et mysterium.

Olberg, Steinar (2016). Macbeth.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig