Stuart Deakin

Stuart Deakin

Kort om

Studentmobilitet - innreisende og utreisende studenter - bachelor, master og PhD - Institutt for Sosialfag
Avtaleportefølje for student- og lærerutveksling på Institutt for Sosialfag
Ansvarlig for Mastertorget (forskningstorget for masterstudenter)
Nettredaktor for master i sosialfag og studentutveksling på bachelor.
Ansvarlig for MIS sin alumni.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Deakin, Stuart (2014). Strategisk konkurranse og posisjonering i offentlig styring. Johnsen, Åge (Red.). En strategisk offentlig sektor. kapittel 5. s. 167-187. Fagbokforlaget.Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig