English version
Tanja Blickfeldt Jørgensen

Tanja Blickfeldt Jørgensen

Kort om

HR-ansvarlig på SIFO. Personalforvaltning og HR-faglig rådgivning og støtte til ledere og ansatte, rekruttering, permisjoner, IA, sykefravær, opprykk, HMS m.m.

Administrative arbeidsområder

Personalpolitikk   Kompetanseutvikling   Omstilling   Medbestemmelse   Senioraktiviteter   Tariffavtaler   Tilsettinger   Personregistrering   Pensjon   Personalforvaltning   Lønnspolitikk   Lønnsforhandlinger   Livsfasepolitikk   Konflikthåndtering   Karriereutvikling   Internasjonal rekruttering   Inkluderende arbeidsliv (IA)   Bemanningsplanlegging   Arbeidstid   Arbeidsmiljøpolitikk   Arbeidsmiljø   Tilrettelegging   Regelverk   Rekruttering   Organisasjonsutvikling   Opplæring   Arealplanlegging   Public 360   Elektronisk kommunikasjon   Dokumentasjonsforvaltning