English version
Tanja Blickfeldt Jørgensen

Tanja Blickfeldt Jørgensen

Kort om

HR-ansvarlig på SIFO. Personalforvaltning og HR-faglig rådgivning og støtte til ledere og ansatte, rekruttering, permisjoner, IA, sykefravær, opprykk, HMS m.m.