English version
Torill Schia

Torill Schia

Kort om

Administrativ leder for etter- og videreutdanningssenteret School of Management

Administrative arbeidsområder

Anbudskonkurranser   Økonomi rapportering   Internkommunikasjon   Grafiske tjenester   Eksterne relasjoner   Arbeidslivskontakt   Markedsføring   Kontrakter   Oppdragsvirksomhet   Prosjektledelse   Etter- og videreutdanning (EVU)