English version
Tor Tollnes

Tor Tollnes

Vitenskapelige publikasjoner

Lassen, Ann Karina ; Hjelseth, Eilif ; Tollnes, Tor (2018). Enhancing learning outcomes by introducing BIM in civil engineering studies – experiences from a university college in Norway. International Journal of Sustainable Development and Planning (IJSDP). Vol. 13.
https://doi.org/10.2495/SDP-V13-N1-62-72

Merschbrock, Christoph; Lassen, Ann Karina ; Tollnes, Tor ; Munkvold, Bjørn Erik (2016). Serious games as a virtual training ground for relocation to a new healthcare facility. Facilities. Vol. 34.
https://doi.org/10.1108/F-02-2015-0008

Merschbrock, Christoph; Tollnes, Tor ; Rolfsen, Christian Nordahl (2015). Solution selection in digital construction design – a lazy user theory perspective. Procedia Engineering. Vol. 123C.
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.10.097

Merschbrock, Christoph; Lassen, Ann Karina ; Tollnes, Tor (2014). Integrating BIM and gaming to support building operation: the case of a new hospital. 13 s. NOKOBIT: Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. Vol. 22.
http://hdl.handle.net/10642/2442Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig