English version
Trine Myhrvold

Trine Myhrvold

Vitenskapelige publikasjoner

Myhrvold, Trine; Småstuen, Milada Cvancarova (2018). Undocumented migrants' life situations: an exploratory analysis of quality of life and living conditions in a sample of undocumented migrants living in Norway. 44 s. Journal of Clinical Nursing (JCN) .

Myhrvold, Trine (2018). Papirløse migranter; tilhørighet, omsorg og ansvar. Debesay, Jonas; Tschudi-Madsen, Christine (Red.). Migrasjon, helse og profesjon. kapittel 9. s. 142-155. Gyldendal Akademisk.

Myhrvold, Trine; Småstuen, Milada Cvancarova (2017). The mental healthcare needs of undocumented migrants: an exploratory analysis of psychological distress and living conditions among undocumented migrants in Norway. Journal of Clinical Nursing (JCN) . Vol. 26.

Myhrvold, Trine (2012). Marginalisation as a Possible Health Issue: an Exercise in Practice-Based Ethical Education. Etikk i praksis . Vol. 6.
http://hdl.handle.net/10642/1350

Myhrvold, Trine (2011). No one is illegal in one's own bare body; Political exclusion and and active cizenship. Migracôes.

Myhrvold, Trine (2010). Illegale ved sin blotte eksistens : om papirløse migranters helsestatus og behov for helsetjenster : en systematisk litteraturstudie. Vård i Norden . Vol. 30.

Myhrvold, Trine (2006). The different other - towards an including ethics of care. Nursing Philosophy . Vol. 7.

Myhrvold, Trine (2003). The exclusion of the other: challenges to the ethics of closeness. Nursing Philosophy . Vol. 4.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig