English version
Vebjørn Nordhagen

Vebjørn Nordhagen

Kort om

Jeg er sosiolog med mastergrad fra Universitetet i Oslo (2019). Mine faglige interesser er sosial ulikhet, klasse, politisk og kulturell deltakelse og politisk fremmedgjøring. I mitt doktorgradsprosjekt ser jeg på ulike yrkesgruppers forhold til politikk, og undersøker sammenhengen mellom klasse, profesjonalisering, sosiokulturelle prosesser og politiske orienteringer.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Nordhagen, Vebjørn (2021). Politisk fremmedgjøring og retten til å ha en mening. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Red.). Arbeiderklassen. s. 391-410. Cappelen Damm Akademisk.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig