English version
Vegar Krogh Arnesen

Vegar Krogh Arnesen

Publikasjoner og forskningsresultater

Forskningsrapporter

Stokke, Kristian; Törnquist, Olle; Arnesen, Vegar Krogh (2018). Power, Welfare and Democracy. Lessons from Indonesia in Comparative Perspectives, especially Myanmar and Scandinavia (Conference report, University of Oslo, 29-30 November 2017). 164 s. Universitetet i Oslo.
http://hdl.handle.net/10852/67082Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig