English version

Disputas: Kaja Larsen Østerud

Kaja Larsen Østerud disputerer for ph.d.-grada i sosialt arbeid og sosialpolitikk med avhandlinga "Gatekeepers of the Labor Market: Employer Considerations of Disabled People and Disability Employment".

Les meir om disputasen på den engelske nettsida. Du kjem dit ved å klikke på "English version" øvst på denne nettsida.