English version
!
Arrangementet har utgått!

Disputas: Lynell Chvala

Lynell Chvala disputerer for ph.d.-graden i utdanningsvitenskap for lærerutdanning med avhandlingen "Teachers’ pedagogical vision for 21st century English education - Expanding landscapes for English as a multilingua franca of global citizenship in Norwegian schools".

Hun er kandidat på ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Les mer om disputasen på den engelske nettsiden. Du kommer dit ved å klikke på «English version» øverst på denne nettsiden.