English version

Disputas: Mariya Khoronzhevych

Mariya Khoronzhevych disputerer for ph.d.-graden i samfunnsvitenskap, innretning sosialt arbeid og sosialpolitikk med avhandlingen " Personalisering av arbeidsrettede tiltak rettet mot innvandrere i NAV".

Les mer om disputasen på den engelske nettsiden. Du kommer dit ved å klikke på "English version".

  • Sammendrag

    Som følge av økt mobilitet globalt har integrering av innvandrere i arbeidsmarkedet fått stor oppmerksomhet innen sosialarbeidsforskning og politikk. Til tross for et robust og etablert velferdssystem, der arbeidsrettede tiltak inngår, har Norge fremdeles utfordringer med å oppnå positive sysselsettingsresultater for innvandrere. Forskning viser en betydelig forskjell i sysselsetting av innvandrere og den lokale befolkningen. Selv om forskjellen reduseres over tid, vedvarer den opptil et tiår etter ankomst til Norge.

    Tidligere studier har vist at standardiserte metoder for arbeidsrettet oppfølging ikke er effektive, særlig for personer som står utenfor arbeidsmarkedet og har komplekse behov. Dette gjelder for eksempel mange innvandrere. Det er økende enighet om at personalisert støtte kan forbedre sysselsettingsresultatene. Nyere forskning understreker at det er viktig å utforske ytterligere bruken av personalisering i arbeidsrettede tiltak. Målet med denne avhandlingen er at man oppnår bedre resultater for innvandrere som deltar i arbeidsrettede tiltak som tilbys av Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).