English version

NFEAP 2024: Norsk forum for engelsk fagspråk

Temaet for årets konferanse er "EAP and Hybridity".

Norwegian Forum for English for Academic Purposes (NFEAP) er en årlig konferanse om språk i høyere utdanning og forskning, akademisk skriving og English for Academic Purposes.

Påmeldingsfrist: 27. mai.

Arrangør: Enhet for engelsk fagspråk ved Universitetsbiblioteket.

Informasjon om registrering og programmet (uni.oslomet.no).