Trygdeforskningsseminaret 2024

Velkommen til det viktigste tverrfaglige møtestedet for forskere med interesse for arbeid, velferd og trygd i Norge.

Seminaret er en arena hvor forskere, praktikere og folk i forvaltningen møtes.

I 2024 er det Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) og Forskningsstiftelsen Fafo som er vertskap.

Informasjon om frister for abstract og påmelding kommer på Fafo sine nettsider.

Se også tidligere seminar: