Deltagere til forskningsstudier søkes

Fakultet for helsevitenskap ved OsloMet - storbyuniversitetet har mange forskningsstudier som trenger deltakere. Du kan melde deg som deltager ved å kontakte den ansvarlige for den enkelte studien.

Delta i forskningsstudier?

COVID-19 og reaksjoner i den norske befolkningen

Hvilke reaksjoner har du i forbindelse med koronapandemien? Vi trenger deltakere til en forskningsstudie.