English version

Samarbeid tilknyttet Intelligent helse

Satsningen Intelligent helse ved OsloMet ønsker å stimulere til økt samhandling med privat og offentlig sektor. For å sikre at forskning og innovasjon innen helse og teknologi er bruker- og problemorientert, må fagmiljøer og sektorer samarbeide i større grad.

Offentlig sektor

Nettverk og klynger

Ønsker du å samarbeide med oss, eller få mer informasjon, hører vi gjerne fra deg.

Kontakt

Laster inn ...
  • Intelligent helse

    Vi skal bidra til ny kunnskap og teknologiske løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom.

  • Om Intelligent helse

    Vi skal bidra til å løse utfordringene samfunnet står overfor innen helse.