Samarbeid tilknyttet Intelligent helse

Satsningen Intelligent helse ønsker å stimulere til økt samhandling med privat og offentlig sektor. For å sikre at forskning og innovasjon innen helse og teknologi er bruker- og problemorientert, må fagmiljøer og sektorer samarbeide i større grad.

Offentlig sektor

Nettverk og klynger

Ønsker du å samarbeide med oss, eller få mer informasjon, hører vi gjerne fra deg.

Lær mer

Lær mer om satsningsområdet Intelligent helse