KAI-frokost? Hva er det?

KAI-frokoster

  • KAI-frokost blir arrangert en gang i måneden mellom klokken 08.00 og 09.30 i Fyrhuset på OsloMet.
  • KAI-frokostene startet opp høsten 2018
  • Ann-Helén Bay har hovedansvaret for KAI-frokostene på OsloMet og leder KAIs faglige råd
  • Kommende frokoster

Hva er en KAI-frokost?

— Det er en frokost og en møteplass for alle som er opptatt av arbeidsinkludering. Vi skal bidra til utveksling av kunnskap, ideer og erfaring mellom forskere og undervisere og andre interesserte.

Det er stor variasjon i temaer som tas opp på frokostene, blant annet har det blitt satt søkelys på politikken og virkemidlene myndighetene bruker på arbeidsinkluderingsfeltet.

Sykefravær som smitter

— Vi har tatt opp ulike typer tiltak for å øke antallet i arbeid, slik som Supported Employment, bruk av teknologi og forvaltningen av ytelser og tiltak.

Andre temaer som kan nevnes er hvorvidt sykefravær smitter og hva som skal til for at personer som blir arbeidsinkludert forblir i arbeidslivet. Tittelen på frokosten var «Smitter stønad?» og tok blant annet opp hvorvidt fastlegens holdning til sykemeldinger påvirket sykefraværet til pasientens kollegaer.

Smitter sykefravær?

— Harald Dale Olsen som innledet frokosten ledet studien som var utgangspunktet for temaet. De fant i studien at fastlegens sykmeldingspraksis har betydning for sykefraværet til pasientens kolleger.

Berit Bringedal var kommentator på denne KAI-frokosten og skrev i etterkant en kommentar i Morgenbladet om dette.

Hvem kommer på frokostene?

— Er du interessert i arbeidsinkludering, så er KAI-frokosten en møteplass for deg. Vi erfarer at det kommer deltakere fra svært ulike sektorer.

Bay ser at det kommer en del fra NAV-systemet, kommuner i Oslo og Akershusregionen, departement, frivillige organisasjoner, forskere og lærere ved OsloMet og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

— Men vi savner flere studenter!

Hvem som møter opp avhenger litt av tema for frokosten, men det begynner å danne seg en hard kjerne av deltakere som kommer igjen.