KAI-podden brukes i undervisning

Mikrofon i podkaststudioet

Om KAI-podden

KAI-podden er en podkastserie om arbeidsinkludering og utenforskap, produsert av Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI).
Her finner du en oversikt over alle episodene.

Vil du abonnere på KAI-podden?

Etter at pandemien slo til, og det ble vanskelig for bachelorstudentene på sosionomstudiet på VID vitenskapelige høgskole å følge planen om studiebesøk på Nav-kontor, fikk de emneansvarlige en idé til et alternativt opplegg. Det ble å dele noen episoder av KAI-podden der arbeidsinkludering og utenforskap er tema.

Det hele begynte med at professor emeritus og podkastvert Lars Inge Terum hadde undervisning på VID, der podkasten ble snakket om.

- Det gikk opp for oss at noen av emnene samsvarte med emnene på pensum for sosionomstudiet, forteller førsteamanuensis Heidi Moen Gjersøe. Vi så at KAI-podden kunne bakes inn som et tillegg til pensum.

Refleksjon og diskusjon

Maja Bjørgum som er høgskolelektor og medemneansvarlig på sosionomutdanningen har sammen med Gjersøe sydd sammen et opplegg rundt podkastepisodene som har vist seg å fungere veldig godt.

- Studentene har fått et tretimers opplegg som består av gruppearbeid, presentasjon og diskusjon i plenum, forklarer Bjørgum. Gruppene har fått i oppgave å drøfte konkrete ting i episoden det dreier seg om, og notere på en padlet det gruppen kommer fram til. Den siste timen er satt av til diskusjon.

Emner sosionomstudentene har jobbet med er arbeid med arbeidsinkludering og hvordan borgerlønn påvirker arbeidsinkludering. Emnene har ført til mange diskusjoner.

- Utfallet av gruppearbeidet har gitt gode diskusjoner med mye engasjement, forteller Bjørgum. Studentene har vist at de har ulike perspektiver som de tar med seg i diskusjonene. Det viser en bredde i hva de har plukket opp, sier hun.

Kombinert med at emnene i podkasten er relatert til studiet, er lyd et medium som er mer tilgjengelig, som når en er ute og går tur eller sitter på t-banen. – Heidi Moen Gjersøe
Portrettbilde av Heidi Moen Gjersøe.

Lyd er nøkkelen

Både Bjørgum og Gjersøe på VID peker på lyd som noe av grunnen til at det har fungert godt med podkast i undervisningen.

- Lyd gir et kondensert innblikk i noe av det som ikke akkurat er på pensum, men som er veldig relatert til pensum, framhever Gjersøe. Kombinert med at emnene i podkasten er relatert til studiet, er lyd et medium som er mer tilgjengelig, som når en er ute og går tur eller sitter på t-banen.

Å bruke KAI-podden i undervisning er også prøvd ut på Høgskolen i Østfold. Elin Tangnæs som er høgskolelektor og har emneansvar i sosionomstudiet på Høgskolen i Østfold har tilsvarende erfaringer med lyd som medium i læringssammenheng.

- Å bruke episoder av KAI-podden som et tillegg til pensum på bachelorstudiet og på etter- og videreutdanningen i Arbeidsinkludering og Supported Employment, har vist seg å være et godt medium, ikke minst for de av våre studenter som har lesevansker, sier Tangnæs. Å få det auditive i tillegg til tekst, har fungert utmerket.

Mer enn bare pensum

Som emneansvarlig på for det hun kaller «Nav-emnet» som også inkluderer undervisning om Supported Employment, har hun hørt mye på KAI-podden. Etter hvert tenkte hun at en del av emnene i podkasten kunne være interessant for studentene på sosionomstudiet og delte noen episoder som et tillegg til pensum.

- I en av modulene på bachelorstudiet tar vi for oss arbeidsinkludering og arbeid som mål, og der kommer Supported Employment inn. Der har vi lagt opp til en god balanse mellom pensum og møter med praksisfeltet. Blant annet har studentene i denne modulen i oppgave å intervjue tiltaksarrangører. Det var som et tillegg til alt dette at vi så at podkasten kunne passe, forklarer Tangnæs.

- En del av våre studenter etterlyser ofte mer enn bare vanlig pensum. I tillegg er jeg opptatt av variasjon i læringsinnhold og synes podkast er en spennende, pedagogisk tilnærming til fagstoff, sier Tangnæs.

Fortsetter med podkastopplegg

På Høgskolen i Østfold viser det seg at temaene i KAI-podden er midt i blinken.

- Nå som vi ser at en stor andel av våre studenter har lyttet på podkastepisodene som er delt, tenker vi å gå i gang med et opplegg med diskusjon og refleksjon i emnene som er relatert til vårt pensum, sier Tangnæs.

På VID vitenskapelige høgskole er opplegget rundt episoder av KAI-podden gjennomført tre ganger. Heidi Moen Gjersøe og Maja Bjørgum er enige om at det ikke er noen vei tilbake.

- Det var ment å være et alternativ gjennom pandemien, men basert på de gode erfaringene tenker vi å fortsette med opplegget, sier Gjersøe.

Publisert: 04.03.2022 | Kjetil Helland