!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Førsteamanuensis i rettsvitenskap

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Handelshøyskolen ved OsloMet søker en ny medarbeider i rettsvitenskap. Stillingen er fast og 100 %. Personen som ansettes må kunne undervise både på bachelor- og masternivå, samt bidra i forskerutdanningen ved Handelshøyskolen. Sentralt er undervisning i offentligrettslige tematikker, særlig forvaltningsrett og arbeidsrett. Vi søker en person som kan bidra til å videreutvikle forskning og formidling på instituttets rettsvitenskapelige områder, og har interesse for tverrfaglig samarbeid.

Handelshøyskolen ved OsloMet har om lag 1700 studenter og 65 tilsatte og tilbyr utdanninger på bachelor, master, og PhD-nivå, samt årsstudier ulike typer etter- og videreutdanninger.

Arbeidsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

Rangering av søkere baserer seg på vitenskapelige meritter, men undervisningserfaring vektlegges sammen med personlig egnethet. Vurderingen vil legge vekt på publikasjoner fra de siste 10 årene, herunder fagfellevurderte arbeider i anerkjente tidsskrifter og forlag. Den som ansettes må ha en faglig profil som er relevant for Handelshøyskolens utdanninger.

Den som ansettes må ha

Stillingen lyses ut som førsteamanuensis, men søkere som allerede er kvalifisert som professor er velkommen. Det er mulig å søke opprykk til professor etter ansettelse.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Har du ikke relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må du forplikte deg til å gjennomføre universitetets program for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i form av prøveforelesning i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis i lønnstrinn 60 – 74, dvs kroner 553 500 – 714 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn