Førsteamanuensis i Strategi

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4400 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Handelshøyskolen ved OsloMet, Faggruppe for strategi, innovasjon og markedsføring har ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i strategi.

Handelshøyskolen ønsker å videreutvikle det gode fagmiljøet og søker en person med forutsetninger for å bidra til utvikling av forskning og utdanning innenfor strategi. Herunder tema som strategisk ledelse, kunnskapsstrategi, strategiske kapabiliteter, strategiendring, innovasjon, bærekraft, og digitalisering, samt strategi innenfor bestemte kontekster, for eksempel profesjoner, bestemte bransjer eller sektorer. Søkere fra nærliggende fagområder som markedsføring, organisasjon og ledelse er velkommen til å søke dersom en vesentlig del av den faglige profilen omhandler strategi.

Handelshøyskolen er en del av Fakultet for samfunnsvitenskap som har et fakultetsovergripende PhD-program og det kan bli mulighet til å rekruttere og veilede PhD-studenter. Stillingen inngår i faggruppen for strategi, innovasjon og markedsføring. Faggruppen har i dag 12 faste medarbeidere og 2 stipendiater. Faggruppen har ansvar for Handelshøyskolens undervisning i strategi, innovasjon og markedsføring på all nivåer, inkludert etter- og videreutdanning. Det forventes at den som ansettes bidrar i forskningsgruppesamarbeid og faglige nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt, samt forskningsformidling. Videre forventes det at vedkommende deltar i søknadsskriving om forskningsprosjekter.

Den daglige arbeidsplassen vil være i Handelshøyskolens lokaler ved OsloMet, campus Pilestredet.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Kvalifikasjonskrav

Rangering av søkerne baserer seg på forsknings- og utviklingsarbeid av høy kvalitet og som er relevant for stillingen. Vitenskapelige publikasjoner i anerkjente kanaler fra de siste fem årene vil bli særlig vektlagt sammen med pågående forskningsaktivitet som viser potensial for fremtidig publikasjoner. Undervisningserfaring og dokumenterte pedagogiske ferdigheter vektlegges sammen med personlig egnethet. Undervisning foregår hovedsakelig på norsk, arbeidsspråket ved OsloMet er norsk. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk er svært viktig. Deler av undervisningen foregår på engelsk og den som ansettes forventes også å kunne undervise på engelsk.

Du må ha:

Som søker må du dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse i samsvar med OsloMet sine Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Søkere i siste seks måneder av doktorgradsarbeidet kan søke. Tiltredelse forutsetter at avhandlingen er godkjent og forsvart. Søknaden vedlegges bekreftelse fra veileder eller instituttleder.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Andre ønskelige kvalifikasjoner

Det er ønskelig med:

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. Søkere uten relevant praktisk-pedagogisk utdanning forplikter seg til å gjennomføre OsloMets pedagogiske program.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

Vi ber om at søknadsbrev eller vedlegg tydelig redegjør for relevansen av fagkunnskap, forskningsarbeid og publikasjoner for fagområdet strategi. 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at søknaden skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og søkeren må regne med å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at det blir en reell og rettferdig vurdering av søkerne. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søknadene vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadsdokumentene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra søkere som ikke er kvalifiserte vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i førsteamanuensis i kode 1011, dvs kroner 615 700 – 745 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Tiltredelse etter avtale.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

For praktiske opplysninger om levering av søknaden ta kontakt med Ståle Bie stbie@oslomet.no

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedIn, Facebook, Instagram