English version

Professor/dosent i matematikkdidaktikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig én 100 % fast stilling som professor/dosent i matematikkdidaktikk med ansettelse 01.08.21.

Den utlyste stillingen er tilknyttet matematikkseksjonen med ca. 35 ansatte. Seksjonen har etablerte forskningsmiljøer innen undervisningskunnskap i matematikk, inkluderende matematikkundervisning, begynneropplæring, vurdering, algebraisk tenkning, bevis og argumentasjon. Mange av seksjonens medlemmer er deltagere i FoU-gruppen «Task Design in Mathematics» på OsloMet. Matematikkseksjonen underviser i hele instituttets utdanningsportefølje. Seksjonen har et godt kollegialt felleskap og godt arbeidsmiljø.

Les mer om fakultetet, instituttet og våre forskergrupper her

Arbeidsoppgaver:

Kvalifikasjonskrav:

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Søknadsprosess:

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr:

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

Studieleder Marianne Dæhlen, mobil 951 17 788/e-post marida@oslomet.no
Seksjonsleder George Harry Hitching, mobil 953 64 944/e-post gehahi@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk som professor i kode 1013 og dosent i kode 1532, i lønnstrinn 75 til 84 (kr 704 900,- til kr 906 000,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (The San Francisco Declaration on Research Assessment).