!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

Rådgiver HR

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Rådgiver HR

Vil du være med å videreutvikle vårt HR-arbeid? Er du engasjert og ønsker å jobbe i en kunnskapsorganisasjon? Da vil vi gjerne høre fra deg!

HR-seksjonen på Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier består av 7 medarbeidere og en seksjonssjef. Vi har nå en 100 % stilling ledig som HR-rådgiver.

HR-seksjonen jobber innen et bredt HR-felt: Bemanningsplanlegging, rekruttering, medarbeideroppfølging, leder- og kompetanseutvikling, lønnsforhandlinger, arbeidsmiljø og HMS. En naturlig del av HR-rollen er å bistå ledere og vi ser etter deg som er komfortabel i rollen som samtalepartner og støtte for ledere på alle nivå.

Vi jobber for å levere effektive og gode tjenester og skal være en pådriver for gode HR-relaterte prosesser på fakultetet. Vi jobber kontinuerlig med forbedrings- og utviklingsarbeid og ser etter deg som ønsker å bidra med dette.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

Vi søker deg som har  

Det er en fordel at du har 

Vi ønsker deg som  

Vi kan tilby deg engasjerte og kunnskapsrike kolleger i et trivelig arbeidsmiljø. Du vil få ansvar for egne oppgaver og stor grad av selvstendighet, men som seksjon er vi opptatt av medarbeiderskap og å nå felles mål. Vi ønsker å gi ansatte faglig utvikling og kan bl.a. tilby kurs gjennom OsloMet-akademiet.

Som ansatt hos oss vil du også få:

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi er opptatt av medarbeiderskap og at du bidrar inn i enheten med dine erfaringer og kompetanse.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

 

Andre opplysninger 

seksjonssjef HR Gry-Merethe Lutro, mobil: 902 75 397, epost: grymlu@oslomet.no

 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50 – 66, kroner 461 300-604 700 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ønsket tiltredelse: 1. desember 2021

 

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).