!
Stillingen har utgått!

Denne stillingen har utgått og vil bli fjernet fra våre nettsider 30 dager etter søknadsfristen.

4c88cd36e9fa7bbe0a66caf0e4cd219b.jpg

Rådgiver - HR

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Vil du bli en del av et stort HR-faglig miljø og utvikle deg innen området rekruttering?


Vi søker kunnskapsrik, profesjonell og engasjert rådgiver i en 60 % fast stilling til vårt rekrutteringsteam ved Seksjon for HR, Fakultet for helsevitenskap.

HR-seksjonen består av et team på 11 personer hvorav 3 rådgivere innen fagområdet rekruttering.

Vi har en felles visjon om å yte profesjonell HR-støtte til ledere og ansatte ved fakultetet. Vi holder til i Pilestredet 32 i flotte lokaler. OsloMet har et stort HR-faglig nettverk på tvers av fakulteter og sentre som består av totalt ca. 50 personer. Fakultet for helsevitenskap er universitetets største fakultet og vi har mange spennende rekrutteringer innen flere ulike helsefaglige profesjoner. Du kan lese mer om fakultetet her.

I rekrutteringsteamet jobber vi tett sammen for å veilede fakultetets ledere og bidra til gode rekrutteringsprosesser. Vi har hele tiden fokus på utvikling og forbedring innen vårt område, og vi er også opptatt av å dele og bygge kompetanse.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

Du kan også bli tildelt andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde.

Vi søker deg som har

Meget god og relevant erfaring kan kompensere for kravet om formell utdanning,


Det er en fordel at du har


Vi ønsker deg som

har evne til å bygge gode relasjoner da du i denne stillingen vil jobbe tett med mange ulike ledere. Du må være serviceinnstilt og ha evnen til å se muligheter, være løsningsorientert og fleksibel slik at du bidrar til gode og effektive prosesser samtidig som du påser at retningslinjer og regelverk ivaretas. Vi må forholde oss til mange frister og det er nødvendig at du jobber strukturert og nøyaktig og kan håndtere et høyt tempo og flere parallelle prosesser. Vi er stadig i endring og det er av stor betydning at du er endringsvillig og tar initiativ til utvikling og forbedring av vårt arbeid. Som en del av vårt team er det viktig at du bidrar til å gjøre hverandre gode, samtidig som du har evnen til å arbeide selvstendig.


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.


Vi kan tilby deg


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Seksjonssjef Anne K. Blikra, tlf. 91805657, anne.k.blikra@oslomet.no


Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, dvs kroner 449 300-594 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Søknad

Du søker på stillingen elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen” logg inn og søk stillingen”.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist:          08.03.20

Ref:                       20/02038

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R). OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.