English version

Global forståelse, mangfold og bærekraftige samfunn

Temaområdet inkluderer forskning som søker å fremskaffe empirisk basert, kritisk kunnskap knyttet til de to store og relaterte utfordringene fattigdom/ulikhet og natur- og klimakrisen.

Verden blir ubønnhørlig mer sammenvevd – men med økende rovdrift på ressursene og større ulikhet i livsvilkår – vi er i den antropocene æra. Samfunnet står derfor overfor to store og relaterte utfordringer: fattigdom/ulikhet og natur- og klimakrisen. Temaområdet inkluderer forskning som søker å fremskaffe empirisk basert, kritisk kunnskap knyttet til disse utfordringene.

Dette omfatter et stort spekter av forskningstemaer: globalisering og global fordeling, makt og ulikhet på lokalt og internasjonalt nivå, ressursbruk og -forvaltning, miljø og natur, teknologi, politikk og styresett, konflikt og migrasjon, og utdanning om og formidling av slik kunnskap.

For å forstå verden slik den er i dag, er det nødvendig å kjenne til historien som har brakt oss hit. Både innenfor religions-, ide- og vitenskapshistorie er linjene mangefasetterte og divergerende. Vår felles historie kan fortelles på ulike måter avhengig av hvor vi kommer fra, hvem vi er og hvilke påvirkninger vi har hatt. Det å kjenne til ulike perspektiver og grunnlaget for de ideer og samfunnsformer og normer som eksisterer i dag, er vesentlig for en kritisk forståelse av den globaliserte verden vi lever i, i dag.

Viktige forskningstemaer for området er:

Tematiske forskningsområder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Global forståelse, mangfold og bærekraftige samfunn er et av de tematiske forskningsområdene ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Se oversikt over alle tematiske områder ved fakultetet.