English version

Pedagogikk, didaktikk og digitale læringsarenaer

Temaområdet rommer forskning og utvikling innenfor pedagogikk, spesialpedagogikk, didaktikk, fagdidaktikk, yrkesdidaktikk – inklusive digitale læringsarenaer.

Områdets forskning er forankret i innholdet i barnehage, skole og yrkesliv og de aktuelle virksomhetenes rammer. Forskningen omhandler aspekter ved politisk styring, rammefaktorer, vurdering, læreres praksis, voksne i arbeidslivet, og barn og unges samspill med samfunnet rundt.

Den adresserer aktiviteter og samarbeid innenfor og på tvers av læringsarenaene barnehage, skole, opplæringsbedrift og arbeidsliv – og det digitale rom. Digitalisering berører i dag alle samfunnsområder og skaper muligheter i utdanning, forskning og profesjonell praksis. Utvikling og forskning innen digitale rom og læringsarenaer søker økt forståelse for hvordan digitaliseringen påvirker mennesker både i og utenfor læringsinstitusjonene.

Viktige forskningstemaer for området er:

Tematiske forskningsområder ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Pedagogikk, didaktikk og digitale læringsarenaer er et av de tematiske forskningsområdene ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Se oversikt over alle tematiske områder ved fakultetet.