English version

Fakultetsstyret ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Fakultetsstyret ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) er fakultetets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekanen.

Etablering av fakultetsstyrer ble vedtatt av universitetsstyret ved OsloMet 8. mai 2019, med virkning fra 1. januar 2020. 

Fakultetsstyrets interne medlemmer ble valgt og de eksterne medlemmene ble oppnevnt høsten 2019. Styret har 13 medlemmer og fungerer i fire år, fra 1. januar 2020 til 31. juli 2023. Studentmedlemmene og medlemmet for midlertidige vitenskapelige ansatte har en funksjonstid på ett år (studieår). 

Dekan Roger André Federici er styrets leder. 

Styret har:

 • Medlemmer 2020-2023

  Styreleder

  Roger André Federici, dekan

  Eksterne medlemmer

  • Ola Erstad, instituttleder, Institutt for pedagogikk, Utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO. Personlig vara: Kjersti Bjønness, fagkonsulent, Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet, Oslo kommune 
  • Annette Nyquist, spesialrådgiver utdanning, Redd Barna. Personlig vara: Mahira Karim, konsulent, Seksjon for partnerskap og strategiske løsninger, Utenlandsavdelingen, Kirkens Nødhjelp/ student ved NMBU
  • Harald Skjønsberg, rektor, Solvang ungdomsskole, Asker. Personlig vara: Arvid Ellingsen, spesialrådgiver, Samfunnspolitisk avdeling, LO Norge

  Studentrepresentanter (ettårig periode)

  • Isha Halim (Yassir), student, femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
  • Meryem Nur Karagoz, student, masterutdanning i internasjonal utvikling, utdanning og bærekraft
  • Olympia Butoyi, student, barnehagelærerutdanning
  • 1.  vara: Rukhshanda Jabeen, student, femårig grunnskolelærerutdanning

  Representanter for vitenskapelige stillinger

  • Emilia Andersson-Bakken, førsteamanuensis, Institutt for grunnskole og faglærerutdanning
  • Marcela Montserrat Fonseca Bustos, universitetslektor, Institutt for barnehagelærerutdanning 
  • Jon Ingar Holtet, universitetslektor, Institutt for yrkesfaglærerutdanning 
  • 1. vara: Marlen Ferrer, førsteamanuensis, Institutt for grunnskole og faglærerutdanning 
  • 2. vara: Gunnar Haaland, førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning 

  Representanter for midlertidige vitenskapelige stillinger (ettårig periode)

  • Pia Marian Granum von der Lippe, universitetslektor, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning
  • Vara: William Espen Windsor, stipendiat, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

  Representanter for teknisk-administrative stillinger

  • Bente-Anita Strand, seniorrådgiver, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering. 
  • Vara: Tone Milde, seniorrådgiver, Seksjon for oppdragsadministrasjon
 • Mandat og forretningsorden

 • Møter

  2023​​​​​​​

  • 2. mars
  • 13. april
  • 8. juni
  • 7. september
  • 19. oktober
  • 30. november

    Aktuelle styredokumenter finner du på portalen OpenGov (opengov.360online.com).

 • Sekretariat

  Sekretariatsleder 

   Laster inn ...

   Sekretær 

    Laster inn ...