English version

Fakultetsstyret ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Fakultetsstyret ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) er fakultetets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekanen.

Bilde av medlemmene i fakultetsstyret ved LUI fra høsten 2023

Fakultetsstyret ved LUI, august 2023. Foto: Siv Tonje S. Håkensen

Styret har 13 medlemmer og fungerer i fire år, frå 1. august 2023 til 31. juli 2027. Studentmedlemmene og medlemmen for  vitskaplege tilsette har ei funksjonstid på eitt år (studieår). 

Dekan Roger André Federici er leiaren i styret.

Styret har:

 • Medlemmer 2023-2027

  Styreleiar

  Roger André Federici, dekan

  Eksterne medlemmer

  • Ola Erstad, professor, Institutt for pedagogikk, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo (UiO).
  • Harald Skjønsberg, tidligere rektor, Solvang ungdomsskole, Asker.
  • Dagny Margrete Fosen, seniorrådgiver i Utdanningsseksjonen, Redd barna.
  • Shazia Majid, journalist, forfattar og økonom.

  Vararepresentantar for eksterne medlemmer

  • Hanne Cecilie Kolnes Williams, daglig leder i Midtstuen Kanvas-universitetsbarnehage.
  • Emel Türker, førstelektor i tyrkisk, Institutt for kulturstudium og orientalske språk, UiO.
  • Kjersti Bjønness, fagkonsulent, Utdanningsetaten, Oslo kommune. 
  • Vilde Graff Senje, lærer og teamleier for seksualitetsundervisning i Sex og Politikk.

  Studentrepresentantar (eittårig periode)

  • Isha Yassir
  • Vitor Atsushi
  • Olympia Butoyi
  • Første vara: Mikkel Frydenlund Sibe
  • Andre vara: Bjørn Olav Greve

  Representantar for vitskaplege stillingar 

  • Dragana Surkalovic, førsteamanuensis, Institutt for grunnskole- og faglærarutdanning (GFU).
  • Solveig Østrem, professor, Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU).
  • Erik Ryen, førstelektor, GFU.

  Vararepresentantar for vitskaplege stillingar

  • Kristin Helstad, professor, GFU.
  • Constantinos Xenofontos, professor, GFU.

  Representantar for mellombelse vitskaplege stillingar (eittårig periode)

  • Kaja Granum Skarpaas, universitetslektor, GFU.
  • Vara: Steinar Mathisen, universitetslektor, GFU.

  Representantar for teknisk-administrative stillingar

  • Hege Wamstad-Finsrud, kontorsjef, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering. 
  • Vara: Bjørn Harald Hegreberg Garborg, rådgivar, stab.
 • Mandat og forretningsorden

 • Møter

  2024

  • 1. februar
  • 21. mars
  • 6. juni
  • 5. september
  • 17. oktober
  • 5. desember

   Aktuelle styredokument finn du på portalen OpenGov (opengov.360online.com).

 • Sekretariat

  Sekretariatsleder 

  Laster inn ...

  Sekretær 

  Laster inn ...