English version

Fakultetsstyret ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Fakultetsstyret ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) er fakultetets øverste organ, og rapporterer til rektor via dekanen.

Etablering av fakultetsstyrer ble vedtatt av universitetsstyret ved OsloMet 8. mai 2019, med virkning fra 1. januar 2020. 

Fakultetsstyrets interne medlemmer ble valgt og de eksterne medlemmene ble oppnevnt høsten 2019. Styret har 13 medlemmer og fungerer i fire år, fra 1. januar 2020 til 31. juli 2023. Studentmedlemmene og medlemmet for midlertidige vitenskapelige ansatte har en funksjonstid på ett år (studieår). 

Dekan Sarah J. Paulson er styrets leder. 

Styret har

Gruppebilde av fakultetsstyret ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, OsloMet

Foto: Siv Tonje S. Håkensen

Bak fra venstre: Jon Ingar Holtet, Ola Erstad, Annette Nyquist, Eskil Uggen, Erik Ryen, Harald Skjønsberg, Bente-Anita Strand.
Foran fra venstre: Emilia Andersson-Bakken, Hanan Murad, Sarah J. Paulson, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Amalie Bakkane Erfjord, Anne Lindboe.

 • Medlemmer 2020-2023

  Styreleder

  Sarah J. Paulson, dekan

  Eksterne medlemmer
  • Ola Erstad, instituttleder, Institutt for pedagogikk, Utdanningsvitenskapelig fakultet, UiO. Personlig vara: Kjersti Bjønness, fagkonsulent, Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet, Oslo kommune 
  • Anne Lindboe, administrerende direktør, Private barnehagers landsforbund. Personlig vara: Aina Helen Bredesen, seniorrådgiver, Avdeling for kompetanse og innovasjon, NHO
  • Annette Nyquist, spesialrådgiver utdanning, Redd Barna. Personlig vara: Mahira Karim, konsulent, Seksjon for partnerskap og strategiske løsninger, Utenlandsavdelingen, Kirkens Nødhjelp/ student ved NMBU
  • Harald Skjønsberg, rektor, Solvang ungdomsskole, Asker. Personlig vara: Arvid Ellingsen, spesialrådgiver, Samfunnspolitisk avdeling, LO Norge
  Studentrepresentanter (ettårig periode)
  • Eskil Uggen, student, leder Studentenes fakultetsråd 
  • Thomas Finnøy Trouiller, student, GLU 1-7 
  • Ylja Lægreid, student, MGLU 1-7 
  • 1. vara: Mai Ly Maria Hongslo, student, Master i yrkespedagogikk
  Representanter for vitenskapelige stillinger
  • Emilia Andersson-Bakken, førsteamanuensis, Institutt for grunnskole og faglærerutdanning
  • Marcela Montserrat Fonseca Bustos, universitetslektor, Institutt for barnehagelærerutdanning 
  • Jon Ingar Holtet, universitetslektor, Institutt for yrkesfaglærerutdanning 
  • 1. vara: Marlen Ferrer, førsteamanuensis, Institutt for grunnskole og faglærerutdanning 
  • 2. vara: Gunnar Haaland, førsteamanuensis, Institutt for barnehagelærerutdanning 
  Representanter for midlertidige vitenskapelige stillinger  (ettårig periode)
  • Beveley Goldshaft, stipendiat, Institutt for grunnskole og faglærerutdanning
  • Vara: Erik Ryen, førstelektor, Institutt for grunnskole og faglærerutdanning 
  Representanter for teknisk-administrative stillinger
  • Bente-Anita Strand, seniorrådgiver, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering. 
  • Vara: Tone Milde, seniorrådgiver, Seksjon for oppdragsadministrasjon
 • Mandat og forretningsorden

 • Møter

  2021
  • 21. januar, seminar, 10.00 – 13.30
  • 04. mars, kl. 10.00 – 13.30
  • 27. mai, kl. 10.00-13.30
  • 09. september, kl. 10.00 – 13.30
  • 21. oktober, kl. 10.00 – 13.30
  • 09. desember, kl. 10.00 – 13.30

  Aktuelle styredokumenter finner du på portalen OpenGov (opengov.cloudapp.net).

 • Sekretariat

  Sekretariatsleder 

  Jarle Traavik, fakultetsdirektør 

  Sekretær 
   Laster inn ...