Mal for sensorveiledning ved LUI

Mal for sensorveiledning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), OsloMet

Må inneholde:

Malen tilpasses eksamenstype/vurderingsform. Se retningslinjer for sensorveiledning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Dokumenter som skal være tilgjengelig for sensor:

Læringsutbytte

Hvilke læringsutbyttebeskrivelser er eksamensoppgaven knyttet til?

Pensum/fagstoff

Henvis til de mest aktuelle delene av pensum/fagstoff knyttet til eksamensoppgaven. 

Undervisning

Skal beskrive deler av undervisningen det er viktig at sensor kjenner til. Hvordan, og i hvilket omfang er det aktuelle tema behandlet i undervisningen? Ved selvstendige oppgaver, har studentene fått veiledning underveis?

Fasit/løsningsforslag/vurderingskriterier

Ved konkrete svaralternativ, definer hva kandidaten må ha med i svaret sitt for å svare på hver oppgave, f.eks. i form av fasit, eller moment fra pensum i disiplinbaserte eksamener/muntlige eksamener. Ved individuelt utformede oppgaver, definer punkt/moment oppgaven bør inneholde.  Hvilke forventninger er det til et A-svar, et godt gjennomsnittlig svar (altså C-svar) og et E-svar? Ved karakterskala bestått/ikke bestått, hva må være med for å bestå eksamen?

Last ned dokumentet