English version

Kontakt NOVA

Kontaktinformasjon for forskningsinstituttet NOVA

Adresse

Besøksadresse: Stensberggata 26, 0170 Oslo

Postadresse: NOVA, OsloMet – storbyuniversitetet, Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: 67 23 50 00 (sentralbord OsloMet)

E-post: postmottak-nova@oslomet.no

Org.nr.: 997 058 925

NOVAs forskningsadministrasjon

Les mer om NOVA

NOVAs ledelse

  Laster inn ...

  Mediekontakt

   Laster inn ...

   Salg av publikasjoner/rapporter

   E-post: publ-nova@oslomet.no

   Ledige stillinger

   På OsloMet og NOVA er vi opptatt av å knytte til oss mennesker med høy kompetanse.

   Fakturaadresse

   E-fakturaadresse (EHF): 997058925

   Merkes med ref: 7400 og navn.

   Bankinformasjon

   Bankkonto: 7694.05.14963

   For utlandet

   DNB, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo 
   IBAN account: NO12 7694 0514 963 
   BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX

   Merk innbetalinger med ref: 7400 og navn.