Bli en bedre leder ved å forstå digitale prosesser og KI

Faglig ansvarlig Siw Fosstenløkken står med et bybilde bak seg.

Strategisk ledelse av digitale prosesser og KI handler om å skape verdi basert på et styringsperspektiv av pågående digitale prosesser, som ofte innebærer gjennomgripende endringer i måten å organisere arbeid og forretningsmodeller på gjennom å ta i bruk kunstig intelligens

Hvordan lede gjennom digitale prosesser?

Strategiske digitale prosesser handler om å se deler og helheter i sammenheng. Å bli en dyktig digital leder handler derfor om mer enn å forstå digital teknologi og hvordan den kan anvendes. 

– Det handler like mye om hvordan du bruker teknologi til å skape bedre produkter og tjenester for kunder, løse konkrete utfordringer i organisasjonen eller forbedre og forenkle prosesser, forklarer professor Siw Fosstenløkken.

Fosstenløkken er professor i innovasjon, digital transformasjon og bærekraft, og emneansvarlig for denne videreutdanningen. 

KI har kommet for å bli

– KI har kommet for å bli, og vi kan vente oss nye teknologiske bruksområder som vi ikke helt ser konturene av i dag, sier leder for Kompetanse og innovasjon Digital Norway, Annita Fjuk. 

Fjuk har vært med og utviklet en digital verktøykasse som brukes i studiet. 

– Suksessen er ikke basert på om en virksomhet har nok kapital til å investere i den siste teknologien, men heller om virksomheten har den rette kompetansen, ferdighetene og kulturen til å utnytte mulighetene gjennom ny verdiskaping, sier hun.

Hvem passer dette studiet for? 

Dette studiet passer for alle som vil være en del av den digitale utviklingen for å skape verdi for kunder og virksomheter, private så vel som offentlige. I emnet vil du lære sentrale begreper, metoder og praktiske verktøy du har nytte av i din lederrolle.

– Du vil jobbe med de mest sentrale byggesteinene for endring og innovasjon som inkluderer forretningsmodeller og hvordan kunstig intelligens fungerer, moderne strategiarbeid og tilpasningsdyktige organisasjonsformer, forteller Fosstenløkken.

Studiet tar utgangspunkt i jobben din

Emnet lar deg bygge på et endringsprosjekt fra din egen organisasjon eller virksomhet.

– Emnet vil gi deg muligheten til å forstå hva digitale prosesser og KI innebærer og hva som må til for å lykkes med en digital omstilling, beskriver Fosstenløkken.

Du vil lære deg å se muligheter og bruke verktøy til å lede digitale transformasjonsprosesser i egen bedrift basert på en handlingsplan du utarbeider i løpet av emnet.

– Emnet understøtter deltakernes egne utviklingsprosjekter og bidrar til at prosjektene deres lykkes.

Videreutdanningen er på 10 studiepoeng og er utviklet av School of Management ved Handelshøyskolen.

Evalueringer av studiet viser at studentene er svært godt fornøyde med emnet, både innholdsmessig og i måten det er strukturert opp i læringsplattformen. Deltakerne har tilegnet seg ny kunnskap om digital transformasjon og ferdigheter de kan anvende i sine virksomheter.

Hvem passer dette studiet for?

Dette studiet passer for alle som vil være en del av den digitale utviklingen for å skape verdi for kunder og virksomheter, private så vel som offentlige.

I emnet vil du lære sentrale begreper, metoder og praktiske verktøy du har nytte av i din lederrolle.

– Du vil jobbe med de mest sentrale byggesteinene for endring og innovasjon som inkluderer digitale forretningsmodeller, moderne strategiarbeid og tilpasningsdyktige organisasjonsformer, forteller Fosstenløkken.

Hvordan er emnet bygget opp?

Emnet er digitalt og kan dermed tas når det passer deg og akkurat der du måtte befinne deg, om det er på jobb eller hjemme, på hytta eller i utlandet, på dag eller kveldstid.

Undervisningen vil være nettbasert og inkludere videoforelesninger, casediskusjoner og ulike digitale læringsaktiviteter. I løpet av emnet vil det være fem digitale samlinger hvor det legges opp til diskusjoner, presentasjoner og veiledning. Det vil være tett samarbeid med dine medstudenter som læringspartnere for hverandre.

Hvordan er emnet relevant i min jobb?

Emnet lar deg bygge på et endringsprosjekt fra din egen organisasjon eller virksomhet.

– Emnet vil gi deg muligheten til å forstå hva digital transformasjon innebærer og hva som må til for å lykkes med en digital omstilling, beskriver Fosstenløkken.

Du vil lære deg å se muligheter og bruke verktøy til å lede digitale transformasjonsprosesser i egen bedrift basert på en handlingsplan du utarbeider i løpet av emnet.

Kontakt

Laster inn ...