Bli en bedre leder ved å forstå digital teknologi

Faglig ansvarlig Siw Fosstenløkken står med et bybilde bak seg.

Digital transformasjon handler om å skape verdi basert på digitale løsninger, som ofte innebærer gjennomgripende endringer i måten å organisere arbeid og forretningsmodeller på.

Hvordan lede gjennom digital transformasjon?

Digital transformasjon handler om å se deler og helhet i sammenheng. Å bli en dyktig digital leder handler derfor om mer enn å forstå digital teknologi.

– Det handler like mye om hvordan du bruker teknologi til å skape bedre produkter og tjenester for kunder, løse konkrete utfordringer i organisasjonen eller forbedre og forenkle prosesser, forklarer professor Siw Fosstenløkken.

Fosstenløkken er professor i innovasjon, digital transformasjon og bærekraft, og emneansvarlig for videreutdanningen. Universitetslektor Ellen Sethov samarbeider med Fosstenløkken i undervisningen.

Portrett av Ellen Sethov.

Ellen Sethov er universitetslektor i innovasjon, digital transformasjon og bærekraft. Foto: Caroline Roka

– Det er viktig å tillate seg å prøve og feile når man skal gjøre noe som ikke har vært gjort på akkurat samme måte tidligere. Det å ta noen skritt i riktig retning kan være viktig for utvikling av virksomheters digitale tenkning. Å jobbe fra små skritt til mer helhetlig tenkning er noe vi jobber sammen om i kurset, sier Sethov.

Videreutdanningen er på 10 studiepoeng og er utviklet av School of Management ved Handelshøyskolen.

Evalueringer av studiet viser at studentene er svært godt fornøyde med emnet, både innholdsmessig og i måten det er strukturert opp i læringsplattformen. Deltakerne har tilegnet seg ny kunnskap om digital transformasjon og ferdigheter de kan anvende i sine virksomheter.

Hvem passer dette studiet for?

Dette studiet passer for alle som vil være en del av den digitale utviklingen for å skape verdi for kunder og virksomheter, private så vel som offentlige.

I emnet vil du lære sentrale begreper, metoder og praktiske verktøy du har nytte av i din lederrolle.

– Du vil jobbe med de mest sentrale byggesteinene for endring og innovasjon som inkluderer digitale forretningsmodeller, moderne strategiarbeid og tilpasningsdyktige organisasjonsformer, forteller Fosstenløkken.

Hvordan er emnet bygget opp?

Emnet er digitalt og kan dermed tas når det passer deg og akkurat der du måtte befinne deg, om det er på jobb eller hjemme, på hytta eller i utlandet, på dag eller kveldstid.

Undervisningen vil være nettbasert og inkludere videoforelesninger, casediskusjoner og ulike digitale læringsaktiviteter. I løpet av emnet vil det være fem digitale samlinger hvor det legges opp til diskusjoner, presentasjoner og veiledning. Det vil være tett samarbeid med dine medstudenter som læringspartnere for hverandre.

Hvordan er emnet relevant i min jobb?

Emnet lar deg bygge på et endringsprosjekt fra din egen organisasjon eller virksomhet.

– Emnet vil gi deg muligheten til å forstå hva digital transformasjon innebærer og hva som må til for å lykkes med en digital omstilling, beskriver Fosstenløkken.

Du vil lære deg å se muligheter og bruke verktøy til å lede digitale transformasjonsprosesser i egen bedrift basert på en handlingsplan du utarbeider i løpet av emnet.

– Som undervisere ønsker vi å understøtte deltakernes egne utviklingsprosjekter og bidra til at prosjektene deres lykkes, sier Sethov.

Kontakt

Laster inn ...