Bli en bedre leder ved å forstå digital teknologi

En smilende kvinne skriver på en laptop.

Digital transformasjon handler om å skape verdi basert på digitale løsninger, som ofte innebærer gjennomgripende endringer i måten å organisere arbeid og forretningsmodeller på.

Hvordan lede gjennom digital transformasjon?

Digital transformasjon handler om å se deler og helhet i sammenheng. Å bli en dyktig digital leder handler derfor om mer enn å forstå digital teknologi.

– Det handler like mye om hvordan du bruker teknologi til å skape bedre produkter og tjenester for kunder, løse konkrete utfordringer i organisasjonen eller forbedre og forenkle prosesser, forklarer professor og emneansvarlig Siw Fosstenløkken.

Videreutdanningen er på 10 studiepoeng og er utviklet av School of Management ved Handelshøyskolen.

Evalueringer av studiet viser at studentene er svært godt fornøyde med emnet, både innholdsmessig og i måten det er strukturert opp i læringsplattformen. Deltakerne har tilegnet seg ny kunnskap om digital transformasjon og ferdigheter de kan anvende i sine virksomheter.

Hvem passer dette studiet for?

Dette studiet passer for alle som vil være en del av den digitale utviklingen for å skape verdi for kunder og virksomheter, private så vel som offentlige.

I emnet vil du lære sentrale begreper, metoder og praktiske verktøy du har nytte av i din lederrolle.

– Du vil jobbe med de mest sentrale byggesteinene for endring og innovasjon som inkluderer digitale forretningsmodeller, moderne strategiarbeid og tilpasningsdyktige organisasjonsformer, forteller Fosstenløkken.

Hvordan er emnet bygget opp?

Emnet er digitalt og kan dermed tas når det passer deg og akkurat der du måtte befinne deg, om det er på jobb eller hjemme, på hytta eller i utlandet, på dag eller kveldstid.

Undervisningen vil være nettbasert og inkludere videoforelesninger, casediskusjoner og ulike digitale læringsaktiviteter. I løpet av emnet vil det være fem digitale samlinger hvor det legges opp til diskusjoner, presentasjoner og veiledning. Det vil være tett samarbeid med dine medstudenter som læringspartnere for hverandre.

Portrett av Siw Fosstenløkken

Siw Fosstenløkken er professor i innovasjon, digital transformasjon og bærekraft, og emneansvarlig for videreutdanningen. Foto: Kamilla Brandal/OsloMet

Hvordan er emnet relevant i min jobb?

Emnet lar deg bygge på et endringsprosjekt fra din egen organisasjon eller virksomhet. Du vil lære deg å se muligheter og bruke verktøy til å lede digitale transformasjonsprosesser i egen bedrift basert på en handlingsplan du utarbeider i løpet av emnet.

– Emnet vil gi deg muligheten til å forstå hva digital transformasjon innebærer og hva som må til for å lykkes med en digital omstilling, beskriver Fosstenløkken.

Kontakt

Laster inn ...