Executive videreutdanning: Strategisk ledelse av digitale prosesser og KI

Videreutdanning

Hvis du som leder ønsker å lære om grensesnittet mellom teknologi og strategi, for deretter å forstå digitalisering og ledelse – da er dette studiet for deg. Videreutdanningen kan tas alene eller inngå som en del av Executive Master of Management.

 • Executive master og videreutdanninger

  OsloMets Executive Master of Management er et videreutdanningstilbud til ledere og kommende ledere i virksomheter fra ulike sektorer og bransjer.

  Tilbudet består av en rekke emner du kan fullføre som enkeltstående videreutdanninger. Du kan oppnå en mastergrad i ledelse ved å sette sammen emner og skrive en masteroppgave.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende fullført grad.

 • Slik søker du

  Vi har løpende opptak fra 1. mars inntil studiet er fulltegnet.

  Til dette studiet må du både søke opptak i Søknadsweb (fsweb.no) og melde deg på studiet via NITO sine nettsider.

  Velg "ny søknad" og gå til "Videreutdanning og oppdragsstudier". Deretter "Executive master- og videreutdanninger".

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Hva lærer du?

  School of Management ved OsloMet tilbyr dette praksisorienterte emnet som innebærer at

  • vi støtter deg med å analysere, utvikle og gjennomføre det digitale endringsprosjektet ditt
  • vi gir deg ledende kunnskap i digital strategisk tenkning
  • vi gir deg arenaer for å diskutere utfordringene dine med andre som er i samme situasjon
  • du møter ledende eksperter og praktikere knyttet til digitalisering, ledelse og strategi
  • du får ti studiepoeng som kan innpasses i en mastergrad
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er lagt opp med

  • nettbasert undervisning
  • diskusjon i grupper
  • digitale seminarer med forskningsbasert undervisning og erfaringsutveksling
  • veiledning og utvikling av ditt eget digitale prosjekt

  Det digitale prosjektet som studentene har med seg fra egen virksomhet vil være sentral i studiet og til eksamen.

 • Undervisningsdatoer

 • Hva koster det?

Faglig ansvarlig Siw Fosstenløkken står med et bybilde bak seg.
Bli en bedre leder ved å forstå digitale prosesser og KI

Hvordan kan strategiske digitale prosesser og KI bidra til å løse utfordringer og realisere muligheter?

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post.