!
Søk opptak til enkeltemner

Programmet har foreløpig ikke en fastsatt oppstartsdato, men det er mulig å søke opptak til enkeltemner. Se eget punkt "Søk opptak til enkeltemner" for mer informasjon om dette.

Fire studenter sitter rundt et bord.

Executive Master of Management

Masterprogram

Dette studiet er en masterutdanning innen økonomi og ledelse som orienterer seg mot praksisfeltet og bygger på erfaringer du har fra arbeidslivet.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad, eller annen likeverdig grad.
  • 3 års relevant yrkespraksis. Med relevant yrkespraksis menes arbeidserfaring innen ledelse, saksbehandling, utredningsarbeid, organisasjonsstyring og prosjektstyring.

  C-krav

  Søkere må ha karaktersnitt C eller bedre i det faglige grunnlaget for opptak.

 • Søk opptak til enkeltemner

  På siden Enkeltemner fra Executive Master of Management kan du se hvilke enkeltemner du kan søke opptak til.

 • Hva lærer du?

  En erfaringsbasert master i ledelse er for deg som ønsker mer ansvar og en lederposisjon. Studiet gir deg en bred og avansert innsikt i det økonomisk-administrative fagområdet, og skal bidra til å gjøre deg til en god leder på alle plan i ulike bransjer. 

  Du vil få inngående kunnskap om:

  • ledelse, organisering og organisasjonsutvikling 
  • økonomiske og administrative aspekter ved beslutninger
  • utredningsmetodikk, både i offentlig, frivillig og privat kontekst 

  Gjennom dette studiet lærer du å organisere, utvikle og lede organisasjoner, gjennomføre selvstendig analysearbeid og avansert utredningsarbeid, og analysere økonomisk-administrative problemstillinger. Etter fullført studium skal du kunne bidra til nytenkning i innovasjonsprosesser, organisasjonsmessig design i offentlig, privat og frivillige organisasjoner, og analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er innrettet slik at du skal kunne gjennomføre det på deltid ved siden av jobb. Noen emner er samlingsbaserte med digitale gjennomføringsmåter i tillegg, og andre har en heldigital gjennomføring uten bruk av fysiske samlinger.

  Under samlingene blir det brukt varierte undervisningsformer med en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner og casestudier.

  Det forventes at du som student deltar på alle samlinger og forelesninger, og deltar aktivt i undervisningen. Ettersom studentene har ulik utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring kan dette bli en ressurs for gjensidig læring.  

 • Studiets oppbygning

  Studiet gir deg totalt 90 studiepoeng. Se oversikt over emner og lenker til emneplaner på student.oslomet.no under. 

  Tre obligatoriske fellesemner

  Emnene er på 10 studiepoeng hver. 

  Tre fordypningsemner med valgmuligheter

  Emnene er på 10 studiepoeng hver. 

  Masteroppgave

  Masteroppgaven er på 30 studiepoeng. 

 • Hva koster det?

  Du må betale semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  I tillegg til semesteravgift vil det være en studieavgift per emne:

  • Obligatoriske emner: 25 000,- 
  • Valgemner: 28 000,-
  • Masteroppgaven: 58 000,-
 • Fritak for fag

  Dersom du har relevant lederutdanning på masternivå, kan du søke om å få inntil 30 studiepoeng innpasset i mastergraden som erstatning for valgemnene.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.