Organisering gjennom samhandling

Enkeltemne master

I dette emnet får du en grunnleggende forståelse om hvordan organisasjoner er bygget opp og fungerer i en norsk kontekst.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende fullført grad
  • tre års relevant yrkespraksis

  Med relevant yrkespraksis menes arbeidserfaring innen ledelse, saksbehandling, utredningsarbeid, organisasjonsstyring og prosjektstyring.

  Søknadsfrist

  Opptak til vårsemesteret 2023 er nå stengt.

  Vi sender ut tilbud om studieplass når det er et tilstrekkelig antall søkere. Du vil anslagsvis derfor ikke få svar på søknaden din før desember 2022.

 • Slik søker du

  Du søker i Søknadsweb. Trykk "ny søknad" og gå til: "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "School of Management - videreutdanning".

  Du må laste opp dokumentasjon på

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • arbeidsattester
 • Hva lærer du?

  Du vil få økt forståelse for bruk av ulike tilnærminger og perspektiver i organisasjonsfaget som grunnlag for innsikt, analyse og refleksjon. Du skal også kunne forstå organisasjoner som opererer i en norsk kontekst med den norske samarbeidsmodellen, medvirkning og variasjon som sentrale elementer.

 • Emneplan

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen består av

  • digitale læringsformer
  • undervisningsmøter
  • studentpresentasjoner
  • casediskusjoner

  Mer informasjon om emnet og studiestart finner du i Studentportalen (student.oslomet.no).

 • Kostnader

Spørsmål om enkeltemner?

Kontaktskjema