Få din organisasjon til å samhandle bedre

Bilde i fugleperspektiv av fire studenter som samarbeider.

Lær hvordan organisasjoner kan bygges opp slik at de jobber bedre mot felles mål.  

– Organisasjoner er målrettede fellesskap. Slike målrettede fellesskap består av strukturer og mennesker, og er den beste måten å kunne nå mål på, enten vi snakker om private bedrifter, offentlige institusjoner eller frivillige organisasjoner, sier Torgeir Skyttermoen. 

Skyttermoen er faglig ansvarlig i emnet Organisering gjennom samhandling. Emnet skal gi deg en forståelse for hvordan samhandling fungerer for ulike organisasjonstyper i en norsk kontekst.  

Emnet er på 10 studiepoeng er utviklet av School of Management ved Handelshøyskolen. Emnet kan inngå som del av Executive Master of Management. 

Forstå puslespillet

– Skal organisasjonen fungere og nå sine mål, må man kunne samhandle. Det er utfordrende fordi folk er forskjellige og komplekse, og ting går derfor ikke alltid etter planen. For å få organisasjoner til å fungere bedre må vi først forstå hva de ulike brikkene i organisasjonpuslespillet består av. Deretter kan vi begynne å sette det sammen for å forstå sammenhenger mellom brikkene, sier Skyttermoen. 

Organisasjon gjennom samhandling skal lære deg viktigheten av samspill og samarbeid for å nå mål, og her står den norske arbeidslivsmodellen sentralt. Underviserne fra Arbeidsforskningsinstiuttet (AFI) legger vekt på organisasjoner i en norsk kontekst og gir deg verktøyene til å forstå mer av organisering, styring og atferd, og påvirkningen dette har på prestasjoner og resultater for organisasjoner.  

Torgeir Skyttermoen lener seg inntil en vegg og smiler mot kamera.

Førstelektor Torgeir Skyttermoen er fagansvarlig for den nye erfaringsbaserte mastergraden. Foto: Pål Arne Kvalnes, OsloMet

Hør pensum som podkast 

Hør på pensum som podkast på bussen hjem fra jobb, se videosnutter som presenterer faglig stoff og samarbeid med medstudenter digitalt. Undervisningen er fleksibelt lagt opp, slik at du kan gjøre oppgaver i ditt eget tempo.  

– Vi har utviklet emnet for studenter som kombinerer studier med en hektisk hverdag. Vi møtes digitalt og det er ingen fysiske samlinger, sier Skyttermoen.