Utøvende ledelse

Enkeltemne master

Dette emnet gir deg teoretisk og praktisk innsikt i ledelsesfaget gjennom aktiv bruk av egen ledererfaring.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende fullført grad
  • tre års relevant yrkespraksis

  Med relevant yrkespraksis menes arbeidserfaring innen ledelse, saksbehandling, utredningsarbeid, organisasjonsstyring og prosjektstyring.

  Søknadsfrist

  Opptak til høstsemesteret 2022 er avsluttet.

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Trykk "ny søknad" og gå til: "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "School of Management - videreutdanning".

  Du må laste opp dokumentasjon på

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • arbeidsattester
 • Hva lærer du?

  I dette emnet får du: 

  • inngående kunnskap om sentrale begreper og forståelser av ledelse
  • avansert kunnskap om nyere ledelsesteorier og anvendelse av disse i praksis
  • spesialisert kunnskap om hvordan ledere kan motivere medarbeidere
  • kunnskap om betingelser for effektiv ledelse

  Dine egne erfaringer, utfordringer og dilemmaer vil stå sentralt i læringen. 

  Du vil lære hvordan du kan ha et kritisk blikk på studier og teorier i ledelse og være i stand til å utfordre eksisterende modeller og teorier, selvstendig analysere problemstillinger knyttet til ledelse, reflektere inngående over egen og andres ledelsespraksis, og anvende teorier og forståelse knyttet til ledelse inn i egen praksis.

  For mer informasjon om emnet og undervisningsopplegget se emneplanen (student.oslomet.no). 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er organisert i tre fysiske samlinger av to dager. Hver samling består av en kombinasjon av forelesning, gruppearbeid og praktiske forsøk med å utøve makt, innflytelse og autoritet. 

  Hver undervisningsdag er på seks timer pluss kveldsaktivitet mellom de to dagene. 

  Kveldsaktiviteten vil ta i bruk opplevelsesbaserte teknikker, der deltakerne får anledning til å erfare hvordan de virker på andre og hvordan de lar seg påvirke av andre. Her vil vi hente inspirasjon fra utradisjonelle ledelsesfelter som sport, teater og musikk.

  Mellom samlingene organiseres to webinarer for utveksling av erfaring med arbeidskravene.

 • Undervisningsdatoer

 • Kostnader

Spørsmål om enkeltemner?

Kontaktskjema

Etter- og videreutdanninger

De fleste av våre etter- og videreutdanninger lar seg kombinere med jobb. Du kan studere på deltid, enten via nett eller samlingsbasert.

Les mer om etter- og videreutdanninger