Executive videreutdanning: Utøvende ledelse

Videreutdanning

Dette emnet gir deg teoretisk og praktisk innsikt i ledelsesfaget gjennom aktiv bruk av egen ledererfaring. Videreutdanningen kan tas alene eller inngå som del av Executive Master of Management.

 • Executive master og videreutdanninger

  OsloMets Executive Master of Management er et videreutdanningstilbud til ledere og kommende ledere i virksomheter fra ulike sektorer og bransjer.

  Tilbudet består av en rekke emner du kan fullføre som enkeltstående videreutdanninger. Du kan oppnå en mastergrad i ledelse ved å sette sammen emner og skrive en masteroppgave.

 • Opptakskrav

  • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende fullført grad
  • Tre års relevant yrkespraksis

  Med relevant yrkespraksis menes arbeidserfaring innen ledelse, saksbehandling, utredningsarbeid, organisasjonsstyring og prosjektstyring. Kravet til praksis må være oppfylt før opptak kan innvilges.

 • Slik søker du

  Vi har løpende opptak fra 1. mars inntil studiet er fulltegnet.

  Du søker på Søknadsweb (fsweb.no).

  Velg "ny søknad" og gå til "Videreutdanning og oppdragsstudier". Deretter " Executive master- og videreutdanninger".

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva lærer du?

  I dette emnet får du: 

  • inngående kunnskap om sentrale begreper og forståelser av ledelse
  • avansert kunnskap om nyere ledelsesteorier og anvendelse av disse i praksis
  • spesialisert kunnskap om hvordan ledere kan motivere medarbeidere
  • kunnskap om betingelser for effektiv ledelse

  Dine egne erfaringer, utfordringer og dilemmaer vil stå sentralt i læringen. 

  Du vil lære hvordan du kan ha et kritisk blikk på studier og teorier i ledelse og være i stand til å utfordre eksisterende modeller og teorier, selvstendig analysere problemstillinger knyttet til ledelse, reflektere inngående over egen og andres ledelsespraksis, og anvende teorier og forståelse knyttet til ledelse inn i egen praksis.

  For mer informasjon om emnet og undervisningsopplegget se emneplanen (student.oslomet.no).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er organisert i tre fysiske samlinger av to dager. Hver samling består av en kombinasjon av forelesning, gruppearbeid og praktiske forsøk med å utøve makt, innflytelse og autoritet. 

  Hver undervisningsdag er på seks timer pluss kveldsaktivitet mellom de to dagene. 

  Kveldsaktiviteten vil ta i bruk opplevelsesbaserte teknikker, der deltakerne får anledning til å erfare hvordan de virker på andre og hvordan de lar seg påvirke av andre. Her vil vi hente inspirasjon fra utradisjonelle ledelsesfelter som sport, teater og musikk.

  Mellom samlingene organiseres to webinarer for utveksling av erfaring med arbeidskravene.

  For informasjon om undervisningsdatoer og studiestart se student.oslomet.no.

 • Undervisningsdatoer

 • Hva koster det?

  Studieavgift: 25 000,-

  I tillegg betaler du en semesteravgift (student.oslomet.no).

Dag Jansson lener seg mot en søyle på Nationaltheateret.
Utøvende ledelse

Utøvende ledelse er for deg som er underveis som leder.

Spørsmål om enkeltemner?

Kontaktskjema

Etter- og videreutdanninger

De fleste av våre etter- og videreutdanninger lar seg kombinere med jobb. Du kan studere på deltid, enten via nett eller samlingsbasert.

Les mer om etter- og videreutdanninger