Dag Jansson lener seg mot en søyle på Nationaltheateret.

Utøvende ledelse

Utøvende ledelse er for deg som er underveis som leder. Du har erfaring, du har kanskje vært ute en vinternatt før, du har erfart å få til ting, men kanskje også strevet med noe.

Hva menes med utøvende ledelse?

- Dette emnet har en mer praktisk tilnærming enn akademisk ledelsesfag ofte har. Vi søker å forstå faget gjennom å koble begreper og teorier til studentenes egne erfaringer og opplevelser. Det kommer også til å bli trening og enkle øvelser i grupper på samlingene, og vi skal blant annet hente inspirasjon fra teaterregissører og dirigenter, sier faglig ansvarlig for emnet Dag Jansson, professor ved Handelshøyskolen ved OsloMet.

Hvem er dette studiet for?

Utøvende ledelse er for deg som er underveis som leder. Du har erfaring, du har kanskje vært ute en vinternatt før, du har erfart å få til ting, men kanskje også strevet med noe. Dette faget er bagasje som gjør deg litt tryggere og litt mer kompetent til å utvikle deg videre.

Vi tror at klassen fungerer best når det er variasjon i bakgrunn og nivå, privat virksomhet, offentlig virksomhet, kultur eller undervisning. Klassen vil være stor nok til å bringe bred erfaring, men liten nok til at hver deltager får nok plass.

- Dette faget interesserer meg fordi ledelse i hverdagen koker ned til tilsynelatende små og ubetydelige gjøremål – som likevel samlet betyr mye for hvordan organisasjonen utvikler seg. Mitt mål er at vi greier å koble sammen de store idéene og konseptene med øyeblikkskunsten det er å lede. Jeg tar i bruk min ganske brokete bakgrunn som leder i næringslivet, som dirigent og musikalsk leder og som ledelsesforsker, sier Dag.

Han var tidligere leder i et globalt rådgivingsselskap og ansvarlig for medie- og telekom-sektoren. Han gjorde senere det litt uvanlige valget å ta en full musikkutdannelse som ble toppet av en ph.d.-grad ved Norges musikkhøgskole.
Senere har han både dirigert kor og orkester og anvendt sin dobbeltkompetanse i undervisning og forskning. Han legger vekt på en god studentopplevelse gjennom deltakende arbeidsformer, diskusjoner og morsom trening på kanten av komfortsonen.

Hvordan trener man på å bli en god leder?

Å utvikle seg som leder skjer gjennom praksis, men dette krever selvrefleksjon så vel som tilbakemelding fra medarbeidere. For at dette skal være nyttig, behøves begreper og konsepter som rydder opp i forståelsen. Utøvende ledelse skal gi deg grunnlag for å forstå ditt lederskap bedre og understøtte din videre utvikling.

Inngangen til Utøvende ledelse belyser ulike situasjoner fra din lederhverdag der du kanskje er i tvil om hva som er beste håndtering: 

Dette sier tidligere studenter:

Lars Berntsen, prosjektleder i Sporveien AS

– Å knytte teori mot praksis, sånn som vi gjorde i Utøvende Ledelse, det gir noe mer enn å bare sitte og lese teori i en bok. Du får kanskje tenke litt mer om hvordan vi kan benytte oss av teoriene i praksis og hva det er vi kanskje benytter oss av i praksis allerede.

– Forelesers bakgrunn er utrolig interessant. Han har jo vært innom så mye, så han kjenner seg jo igjen i så mange situasjoner som vi presenterer. Og måten han da kobler de situasjonene mot teorier, det trenger ikke å virke bevisst i forelesningen, men du merker det etterpå.

Judith Johansen Birkedal, Rådgiver HR, NITO (Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon)

– Det jeg sitter igjen med spesifikt fra Utøvende ledelse er egentlig hvordan ledelse er praksis og må øves opp i praksis, hvordan det er spontant, du kan lese deg opp så mye du vil, men det handler om øvelse. Også at kanskje det viktigste med ledelse er den balansegangen mellom makt og sensibilitet som foreleser er veldig opptatt av.

– Foreleser bruker veldig mange av de tingene dere foreleser i egen undervisning. Dag snakket om makt og sensitivitet, så praktiserte han makt og sensitivitet. Når han snakket om tilbakemelding, praktiserte han tilbakemelding. Når han snakket om styrker og svakheter, så viste han sine egne. Det er veldig tydelig at dere praktiserer de tingene dere lærer bort selv i egen undervisning. Det gjør det jo veldig tillitsfullt.

Kan jeg ta det ved siden av jobb?

Arbeidet mellom samlingene handler om å bearbeide inntrykk og erfaringer og lese mer om de enkelte temaene. For dette arbeidet tilrettelegger vi materiale på digital form slik at det blir enkelt for deg å finne varierte arbeidsformer. Vi lager podkaster som belyser utvalgte temaer, vi lager video av enkelte av bolkene på samlingene som du kan ettergå i ro og mak, vi gjør tilgjengelig tekst som både kan være lett og morsom å lese, så vel som skikkelige teoretiske dypdykk hvis du vil borre i noe.

Publisert: 08.11.2021 | Kristian Mehlum