Executive videreutdanning: Prosjektledelse 1

Videreutdanning

Denne videreutdanningen gir deg solid innsikt i prosjekter som fenomen i arbeidslivet, med sentrale aspekter som styrings-, organiserings-, ledelses-, og arbeidsformer. Videreutdanningen kan tas alene eller inngå som del av Executive Master of Management.

 • Executive master og videreutdanninger

  OsloMets Executive Master of Management er et videreutdanningstilbud til ledere og kommende ledere i virksomheter fra ulike sektorer og bransjer.

  Tilbudet består av en rekke emner du kan fullføre som enkeltstående videreutdanninger. Du kan oppnå en mastergrad i ledelse ved å sette sammen emner og skrive en masteroppgave.

 • Opptakskrav

  Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende fullført grad.

 • Slik søker du

  Vi har løpende opptak fra 1. mars inntil studiet er fulltegnet.

  Til dette studiet må du både søke opptak i Søknadsweb (fsweb.no) og melde deg på studiet via NITO sine nettsider.

  Velg "ny søknad" og gå til "Videreutdanning og oppdragsstudier". Deretter "Executive master- og videreutdanninger".

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen i Prosjektledelse 1 lærer deg om prosjektsuksess, verdiskaping, prosjektgjennomføring, usikkerhets- og interessenthåndtering.

  I denne videreutdanningen vil du lære

  • inngående kunnskap om prosjekt som organisasjons- og styringsform
  • hva som kjennetegner verdiskapende prosjekter, hva som er prosjekters særtrekk og hensiktsmessig anvendelse av prosjekter i arbeidslivet
  • om usikkerhet og interessenter i prosjekter og håndtering av dette

  Du vil lære hvordan du kan anvende metodiske hjelpemidler innen prosjektstyring gjennom å initiere og planlegge prosjekter, velge hensiktsmessig utforming, fremgangsmåte og virkemidler.

  I tillegg vil du kunne anvende grunnleggende metoder for styring, organisering, ledelse og innretning av prosjektet fra initiering til avslutning og evaluering. Du vil lære hvordan du planlegger, leder og styrer prosjekter i virksomheter.

  Tok prosjektledelse på masternivå – fikk drømmejobben (nito.no).

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, undervisningsmøter, studentpresentasjoner og casediskusjoner, og suppleres med bruk av digitale ressurser.

  Les mer om studiet og studiestart på student.oslomet.no.

 • Undervisningsdatoer

 • Hva koster det?

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post. 

Faglig ansvarlig

Laster inn ...