Prosjektledelse 1 – Styring mot verdiskapende prosjekter

Videreutdanning

Denne videreutdanningen skal gi deg solid innsikt i prosjekter som fenomen i arbeidslivet, med sentrale aspekter som styrings-, organiserings-, ledelses-, og arbeidsformer.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende fullført grad.

  Søknadsfrist

  Det er løpende opptak til vårsemesteret 2023. Du kan søke fra 1. oktober.

  Vi sender ut tilbud om studieplass når det er et tilstrekkelig antall søkere. Du vil anslagsvis derfor ikke få svar på søknaden din før desember 2022.

  Målgruppe

  Personer som ønsker solid innsikt i prosjektarbeid og ledelse av prosjekter. Ledere, mellomledere og medarbeidere som er eller aspirerer til å lede eller delta i prosjekter.

 • Slik søker du

  Til dette studiet må du både søke opptak i Søknadsweb (fsweb.no) og melde deg på studiet via NITO sine nettsider (nito.no).

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Trykk "ny søknad" og gå til: "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "School of Management - videreutdanning".

  Du må laste opp dokumentasjon på

  • generell studiekompetanse
  • dokumentasjon på fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
 • Mer om studiet

  Videreutdanningen i Prosjektledelse 1 lærer deg om prosjektsuksess, verdiskaping, prosjektgjennomføring, usikkerhets- og interessenthåndtering.

  I denne videreutdanningen vil du lære

  • inngående kunnskap om prosjekt som organisasjons- og styringsform
  • hva som kjennetegner verdiskapende prosjekter, hva som er prosjekters særtrekk og hensiktsmessig anvendelse av prosjekter i arbeidslivet
  • om usikkerhet og interessenter i prosjekter og håndtering av dette

  Du vil lære hvordan du kan anvende metodiske hjelpemidler innen prosjektstyring gjennom å initiere og planlegge prosjekter, velge hensiktsmessig utforming, fremgangsmåte og virkemidler.

  I tillegg vil du kunne anvende grunnleggende metoder for styring, organisering, ledelse og innretning av prosjektet fra initiering til avslutning og evaluering. Du vil lære hvordan du planlegger, leder og styrer prosjekter i virksomheter.

  Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, undervisningsmøter, studentpresentasjoner og casediskusjoner, og suppleres med bruk av digitale ressurser.

  Les mer om studiet og studiestart på student.oslomet.no.

  Les mer

  Tok prosjektledelse på masternivå – fikk drømmejobben (nito.no).

 • Studiets oppbygning

 • Undervisningsdatoer

  Undervisningsdatoer er publisert på studiestartsiden for studiet (student.oslomet.no).

  Følg med i Canvas for eventuelle endringer etter studiestart.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post. 

Faglig ansvarlig

Laster inn ...