Fire voksne studenter på videreutdanning sitter og jobber med en oppgave.

Vil du lære mer om å lede prosjekter?

OsloMet tilbyr et grunnleggende og et videregående emne i prosjektledelse.

Vi er alle involvert i prosjekter på en eller annen måte, og vi kan ofte lese om prosjekter som ikke går som planlagt med store overskridelser og manglende måloppnåelse. Det finnes ingen magisk formell for å gjennomføre prosjekter slik at de blir en suksess. Men dersom du er prosjektleder eller aspirerer til å bli det, vil oppdatert og praksisnær kompetanse kunne bidra til at du kan gjennomføre prosjekter som øker sannsynligheten for prosjektsuksess. 

Gjennom to studieemner på den erfaringsbaserte masteren - Prosjektledelse 1 og Prosjektledelse 2 - kan du få muligheten til en slik oppdatert kompetanse. 

— Prosjekter er et virkemiddel for å skape verdi, og da må du som prosjektleder ha innsikt i hvordan prosjekter må innrettes for at det skal kunne skje, sier Torgeir Skyttermoen som er emneansvarlig i Prosjektledelse 1 og 2.

Skyttermoen mener at moderne prosjektledelse ikke først handler om å kunne en bestemt prosjektmetodikk, men å forstå usikkerhet, kompleksitet, involvering og nødvendige tilpasninger. Det er det disse emnene gjennom oppdatert faglitteratur og gode elementer fra praksis tar for seg. 

Prosjektledelse 1 og Prosjektledelse 2 inngår også i en ny erfaringsbasert master.

— Den nyopprettede erfaringsbaserte masteren gir deg innsikt i aktuelle utfordringer som dagens ledere står overfor, og styrker karrieremulighetene. Enten du jobber i en offentlig virksomhet eller innen organisasjons- og næringsliv, Skyttermoen.  

Prosjektledelse 1 og 2 tilbyr oppdatert kunnskap om ledelse, organisering og samhandling med utgangspunkt i et norsk arbeidsliv.

— Det er lagt stor vekt på praksisrelevans, noe vi gjør gjennom både praktiske øvelser og at studentene tar med seg egne erfaringer inn i studiet, sier Skyttermoen.  

Fleksible emner og tilpasset gjennomføring

Fleksibiliteten i studiet gjør at det kan tas i et tempo som passer den enkelte. Prosjektledelse 1 og 2 kan tas i den rekkefølge du selv ønsker.

— Du som tar studiet skal kunne kople ny innsikt til egen arbeidssituasjon. I tillegg kommer du i et læringsfellesskap med andre medstudenter som gir anledning til diskusjon og erfaringsutveksling på tvers av virksomheter og bransjer, sier Skyttermoen.

I tillegg til en praksisnær tilnærming kombinert med oppdatert faglitteratur, tilbys pedagogiske støttemidler som videoer, podkaster og andre digitale ressurser.

— Disse vil sammen med både fysiske og digitale møtepunkter gi godt grunnlag for en god læringsprosess. Caser og arbeidsrelevante temaer vil være gjennomgående i begge emner, sier han. 

Dette lærer du i Prosjektledelse 1

Å kunne lede prosjekter har blitt en nøkkelfunksjon for å håndtere det stadig økende endrings- og utviklingsbehovet i alle typer virksomheter. Gjennom å ta grunnleggende prosjektledelse vil du tilegne deg solid kompetanse knyttet til prosjekter og prosjektledelse, og stille sterkere i planlegging, gjennomføring og realisering av prosjekter.

Prosjektledelse 1 - Styring mot verdiskapende prosjekter, gir god forståelse for moderne prosjektarbeid, hvor medarbeidere sammen skaper leveranser på tvers av fag, avdelinger og organisasjoner. Det legges vekt på innsikt i mer agile og tilpassede tilnærminger for å håndtere usikkerhet, sikre måloppnåelse og involvering fra relevante aktører.

Prosjektledelse 1 gir en bred innføring innen feltet prosjektledelse, mens Prosjektledelse 2 går mer i dybden, særlig knyttet til prosjektlederfunksjonen. 

Dette lærer du i Prosjektledelse 2

Prosjektledelse er en kritisk funksjon for å håndtere det økende behovet for endring og utvikling i alle typer virksomheter. Prosjektlederrollen og teamarbeid er sentralt for at prosjekter skal lykkes.

I Prosjektledelse 2 - Prosjektledelse, teamarbeid og smidighet, vil du gå i dybden særlig på prosjektlederrollen, og du lærer om smidighet i prosjektgjennomføring, innovasjon og læring, interessearbeid og kommunikasjon, prosjektifisering og moden prosjektledelse.

Du vil få noe kunnskap om prosjektmetoder som PRINCE2, nettverksplanlegging (PERT, og lignende), Scrum og andre spesifikke prosjektmetodikker. Det vil imidlertid ikke bli gått i dybden på noen av disse og eller gitt grunnlag for sertifisering.

Ofte stilte spørsmål

Det er nok en fordel å ha Prosjektledelse 1 først, da den gir deg innsikt i sentrale begreper og prosesser for prosjektledelse, men det er ikke noe krav om at du må det. 

Absolutt. Vi oppfordrer deltakerne til å bruke egne prosjekter som en gjennomgående case, slik at teori kan koples med praksis. Erfaringene fra deltakere ved tidligere gjennomføringer av emnet, tilsier at det oppleves som særlig nyttig, lærerikt og praksisrelevant. 

Vi tar utgangspunkt i at deltakerne har full jobb ved siden av. Det gjør vi blant annet gjennom å ha en rekke digitale ressurser tilgjengelig, som videopresentasjoner, podkast og interaktive oppgaver. Videre er det få samlinger og de fleste digitale, inkludert noen webinar, slik at det skal være mulig å gjennomføre dette samtidig med jobb og andre forpliktelser. Samtidig er det også slik at det nok kreves at du setter av litt tid og er forberedt på å være i en deltidsstudenttilværelse perioden studieemnene pågår. Men alle tilbakemeldingene fra deltakerne så langt har vært at det har vært godt lagt til rette for det, avslutter Skyttermoen. 

Både grunnleggende og videregående prosjektledelse er på masternivå, hvor hvert av emnene har 10 studiepoeng. Studiepoengene man oppnår kan inngå i en erfaringsbasert master i ledelse (Master of Management). Emnene baseres på moderne prosjektledelse med vekt på agile samarbeidsformer og tverrfaglige prosjekter.

Dette studiet er et samarbeid mellom OsloMet og NITO, men det ligger likevel åpent for andre som ikke er NITO medlemmer.

Til dette studiet må du både søke opptak i Søknadsweb (fsweb.no) og melde deg på studiet via NITO (nito.no) sine nettsider.  
For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb. Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Trykk "ny søknad" og gå til: "Samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "School of Management - videreutdanning".

Spørsmål om prosjektledelse?

Laster inn ...
Publisert: 21.12.2021 | Torill Schia