Executive videreutdanning: Prosjektledelse 2

Videreutdanning

Denne videreutdanningen skal gi deg kunnskap om prosjektlederrollen og teamarbeid. Du vil lære om smidighet i prosjektgjennomføring, innovasjon og læring, interessearbeid og kommunikasjon, prosjektifisering og moden prosjektledelse.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende fullført grad.

 • Slik søker du

  Opptak for våren 2024 er nå stengt.

  Til dette studiet må du både søke opptak i Søknadsweb (fsweb.no) og melde deg på studiet via NITO sine nettsider (nito.no).

  Velg "ny søknad" og gå til "Videreutdanning og oppdragsstudier". Deretter "Executive master- og videreutdanninger".

 • Mer om studiet

  Videreutdanningen i Prosjektledelse 2 lærer deg om prosjektlederollen og teamarbeid.

  I denne videreutdanningen lærer du:

  • å samarbeide og løse prosjektrelaterte problemstillinger på en kreativ måte
  • om kritisk vurdering og analyse av både prosess og fremdrift av innovasjonsprosjekter, herunder forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kunne tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk, resultat og formål
  • om hvordan du kan inneha en aktiv rolle og bidra med utforming og gjennomføring av prosjekter

  Du vil lære hvordan du kan anvende smidige gjennomføringsmåter og valg av hensiktsmessige gjennomføringsstrategier for prosjekter. Du vil få inngående kjennskap om innvirkningen av ledelse, påvirkning og motivering av prosjektets teammedlemmer, som avgjørende for vellykkede prosjektteam. I denne videreutdanningen lærer også du å identifisere og redegjøre for sentrale kjennetegn på innovasjonsprosesser.

  Mer om studiet i emneplanen (student.oslomet.no).

  Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsformer, undervisningsmøter, studentpresentasjoner og casediskusjoner, og suppleres med bruk av digitale ressurser.

  Les mer

  Intervju med tidligere student i Prosjektledelse 2 (nito.no).

 • Studiets oppbygning

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Undervisningsdatoer

  Undervisningsdatoer og informasjon om studiestart finner du i Studentportalen (student.oslomet.no) og i Canvas dersom du allerede har studieplass. Lenke kommer studiesiden i Studentportalen kommer.

  Følg med i Canvas for eventuelle endringer etter studiestart.

 • Hva koster det?

Har du noen spørsmål?

Send oss e-post.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...