Executive videreutdanning: Strategiprosess

Videreutdanning

I denne videreutdanningen lærer du om strategisk analyse og hvordan strategier kan bidra til verdiskaping.

 • Executive master og -videreutdanninger

  OsloMets Executive Master of Management er et videreutdanningstilbud til ledere og kommende ledere i virksomheter fra ulike sektorer og bransjer.

  Tilbudet består av en rekke emner du kan fullføre som enkeltstående videreutdanninger. Du kan oppnå en mastergrad i ledelse ved å sette sammen emner og skrive en masteroppgave.

 • Opptakskrav

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende fullført grad
  • tre års relevant yrkespraksis

  Relevant yrkespraksis er arbeidserfaring innen ledelse, saksbehandling, utredningsarbeid, organisasjonsstyring og prosjektstyring. Kravet til praksis må være oppfylt før opptak kan innvilges.

 • Slik søker du

  Opptak for våren 2024 er stengt.

  Søk på Søknadsweb (fsweb.no). Velg "ny søknad" og gå til "Videreutdanning og oppdragsstudier". Så "Executive master- og videreutdanninger".

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva lærer du?

  I dette emnet får du

  • spesialisert kunnskap om strategibegrepet, hvordan strategier kan bidra til verdiskaping, lønnsomhet og overlevelse
  • inngående kunnskap om strategisk analyse av ressurser
  • evnen til å anvende avansert kunnskap innenfor strategisk analyse av omgivelser og konkurransesituasjon
  • spesialisert kunnskap om strategiske prosesser, dynamiske omgivelser, innovasjon og læring, og iverksetting.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen består av

  • digitale læringsformer
  • undervisningsmøter
  • forelesninger
  • gruppepresentasjoner
  • casediskusjoner

  Undervisningen suppleres med bruk av digitale ressurser. Som student forventes det at du arbeider med utdelte øvingsoppgaver.

 • Undervisningsdatoer

 • Hva koster det?

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.