Executive videreutdanning: Organisasjonskultur

Videreutdanning

Dette studiet lærer deg hvordan man kan endre, utvikle eller forbedre kulturen i egen organisasjon. Videreutdanningen kan tas alene eller inngår som en del av Executive Master of Management.

 • Executive master og videreutdanninger

  OsloMets Executive Master of Management er et videreutdanningstilbud til ledere og kommende ledere i virksomheter fra ulike sektorer og bransjer.

  Tilbudet består av en rekke emner du kan fullføre som enkeltstående videreutdanninger. Du kan oppnå en mastergrad i ledelse ved å sette sammen emner og skrive en masteroppgave.

 • Opptakskrav

  Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende fullført grad.

 • Slik søker du

  Opptaket til høsten 2023 er nå stengt. 

  Du registrerer din søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Velg "ny søknad" og gå til "Videreutdanning og oppdragsstudier". Deretter "Executive master- og videreutdanninger ".

  Det er løpende opptak inntil studiet er fulltegnet.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen i organisasjonskultur lærer deg å anvende kulturperspektivet på organisasjoner. Du får gjennom emnet kunnskap for å forstå sammenhengen mellom organisasjonskultur og lederskap, og hvordan man kan endre, utvikle eller forbedre kulturen i egen organisasjon.

  Emnet gir en utdyping på hva organisasjonskultur er, elementer i en organisasjonskultur og hvordan man som leder kan påvirke kulturen i ønsket retning.

  Du vil blant annet lære

  • om innholdet i begrepet organisasjonskultur, ulike teorier og typologier
  • å kunne anvende teorier på kulturers funksjon og dysfunksjon
  • å analysere kulturelle trekk i egen organisasjon samt ulike verdisystemer og hvordan de former holdninger og kultur
  • å anvende ny kunnskap om hvordan man kan forstå, endre og kontinuerlig utvikle organisasjonskulturen
  • å analysere forholdet mellom individuell motivasjon og organisasjonskultur.
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningsformen vil veksle mellom forelesninger og studentaktive læringsformer. Arbeidsmåter som benyttes er forelesninger, gruppearbeid og trening i sentrale ferdigheter.

 • Undervisningsdatoer

 • Hva koster det?

  Studieavgift: 28 000,-

  I tillegg betaler du en semesteravgift (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Etter- og videreutdanninger

De fleste av våre etter- og videreutdanninger lar seg kombinere med jobb. Du kan studere på deltid, enten via nett eller samlingsbasert.

Les mer om etter- og videreutdanninger