Hvorfor bør du lære om organisasjonskultur?

Oversiktsbilde av mange mennesker i en bygning.

– En organisasjon med en sterk og positiv kultur kan tiltrekke seg og beholde talentfulle ansatte, mens en organisasjon med en negativ kultur kan oppleve høyt turnover og dårlig omdømme, sier Blanka Støren-Vaczy

Støren-Vaczy er emneansvarlig i masteremnet Organisasjonskultur.

– For å forstå organisasjonskultur kan det være nyttig å se på organisasjonen som en sosial enhet som har sin en egen personlighet. En organisasjon har sine egne normer og regler for hvordan ting skal gjøres. Uformelle normer og regler kan være like viktige som de mer formelle regler og prosedyrer, sier hun.

Videreutdanningen er på 10 studiepoeng og er utviklet av School of Management ved Handelshøyskolen i samarbeid med Kompetansesenter for Arbeidsinkludering (KAI).

Studiet er utviklet for deg som vil studere ved siden av jobben.

En organisasjon med en negativ kultur kan oppleve høyt turnover og dårlig omdømme – Blanka Støren-Vaczy

Organisasjonskulturen kan påvirke hvordan ansatte oppfatter og reagerer på endringer eller utfordringer i arbeidsmiljøet. Organisasjonskulturen påvirkes av faktorer som ledelse, kommunikasjon, konflikthåndtering og ansattes holdninger og verdier.

– En sterk og positiv organisasjonskultur kan bidra til å motivere ansatte, øke produktiviteten og forbedre kvaliteten på arbeidet som utføres, sier Støren-Vaczy.

– På den andre siden kan en negativ organisasjonskultur skape et dårlig arbeidsmiljø, senke motivasjonen til ansatte og redusere organisasjonens suksess, sier hun.

Hva lærer du? 

Du får gjennom denne videreutdanningen kunnskap om:

Hvem passer studiet for? 

Denne videreutdanningen passer for alle som er interessert i organisasjoner og hvordan kulturen i en organisasjon kan påvirke arbeidsmiljøet og organisasjonens suksess.

Videreutdanningen er spesielt relevant for deg som jobber i eller ønsker å jobbe i en ledende eller administrativ rolle innenfor en organisasjon, eller er involvert i HR, personalledelse eller organisasjonsutvikling. Emnet passer også for dem som jobber med arbeidsinkludering og samarbeider tett med arbeidsgivere, eksempelvis jobbspesialister. 

Hvordan foregår undervisningen? 

Undervisningen vil være både fysisk og digitalt. Den første og den siste samlingen gjennomføres fysisk i OsloMet sine lokaler, mens den andre samlingen blir digitalt. Forelesningene suppleres med videoforelesninger og casediskusjoner, presentasjoner og veiledning. 

Kontakt

Laster inn ...