Utvikle deg som leder med en erfaringsbasert master

Faglig ansvarlig for master i ledelse, Torgeir Skyttermoen.

School of Management ved Handelshøyskolen starter opp en erfaringsbasert master i ledelse (Executive Master of Management).

For deg som er i full jobb

Digitalt tilrettelagt

Forskningsbasert

– Et masterstudium i ledelse gir deg innsikt i aktuelle utfordringer som dagens ledere står overfor, og styrker karrieremulighetene, enten du jobber i en offentlig virksomhet eller innen organisasjons- og næringsliv. Studiet tilbyr oppdatert kunnskap om ledelse, organisering og samhandling med utgangspunkt i et norsk arbeidsliv, sier faglig ansvarlig Torgeir Skyttermoen.

– Vi bygger på oppdatert faglig kunnskap samtidig som vi legger stor vekt på at det skal være praksisrelevant, slik at du som tar studiet skal kunne kople ny innsikt til egen arbeidssituasjon, sier Skyttermoen.

Studiet er lagt opp med praktiske øvelser som er ment å gjøre deg i bedre stand til å utøve funksjonen du har i organisasjonen din.

For deg som er i full jobb

Studiet har en fleksibel oppbygging og bruk av digitale ressurser, noe som bør passe fint for studenter som jobber ved siden av.

– Utgangspunktet for måten vi har lagt opp studieløpet på, er erkjennelsen av at målgruppen for studiet og emnene, er personer som er i full jobb ved siden. Det innebærer at læringsprosessen må innrettes slik at det i praksis også lar seg kombinere å ha full jobb, familie og andre aktiviteter, sier Skyttermoen.

Hva menes med erfaringsbasert mastergrad?

– Studentene her kommer inn med arbeidserfaring som de har opparbeidet seg gjennom minimum tre år med erfaring. Det kan eksempelvis være en helsearbeidere eller ingeniører som etter endt utdanning har tilegnet seg en del arbeidserfaring og har fått, eller ønsker å få lederoppgaver. Da vil disse erfaringene trekkes inn i selve utdanningen og relateres til faglig oppdatert og praksisrelevant teori som bidrar til økt kunnskap og refleksjon, forteller Skyttermoen.

Undervisningen tar med andre ord utgangspunkt i studentenes egne erfaringer fra arbeidslivet.

De fleste er ikke toppledere

– Når vi hører begrepene leder, lederskap og lederrollen, så forbinder kanskje noen med at det er topplederne utøver dette. Det er jo veldig feil i da de fleste ledere ikke er toppledere, men mellomledere, teamledere, avdelingsledere, forteller Skyttermoen.

 Han forteller at de fleste lederne jobber i mindre private virksomheter, offentlig sektor og i frivillige organisasjoner.

– Da blir det feil å ta utgangspunkt i ledelsesteorier som er skrevet med lederen i store, og gjerne amerikanske, konsern som utgangspunkt, sier han.

Norsk kontekst i fokus

Studiet tar heller utgangspunkt i norsk arbeidsliv.

– Gjennom blant annet Arbeidsforskningsinstiuttet AFI har vi den norske modellen som en sentral premiss for vår tilnærming i formidling av kunnskap innen ledelse, sier Skyttermoen.

Skyttermoen mener du ikke vil lykkes om du ikke skjønner det norske arbeidslivet.

– Du kan ikke fungere godt som leder eller medarbeider om du ikke skjønner spillereglene og rammene for arbeidslivet du inngår i. Den norske samarbeidsmodellen med vekt på tillit, medvirkning er sentralt for utøvelse av lederrollen, sier Skyttermoen.

 I den nye erfaringsbaserte mastergraden er medbestemmelse og involvering et hovedpremiss for utøvelsen av lederskap.

– Medbestemmelse og involvering vil også ligge til grunn for hele fagprofilen for masterprogrammet, og de enkelte emnene, sier han.

Andre sentrale temaer i studiet er teamarbeid, organisering, markedsføring, strategi, prosjektledelse, HR og en rekke andre områder.