Bilde fra maskinlaben. Mye blir vist og forklart. Fra venstre overingeniør Rune Orderløkken, og maskiningeniørstudentene Peder Rustad, Såmund Li og Rasmus Repstad.

Hva egner seg best på havbunnen?

I maskinlaben prøver studentene ut kunnskapene sine. Nå ville de finne ut hva som tåler å bli brukt i olje- og gassproduksjon på havbunnen.

maskiningeniørstudiet er det materialer, konstruksjoner, mekanikk, maskiner og produksjon det handler om.

Dette testes ut på maskinlaben, som gir oss følelsen av å være på et mekanisk verksted, med store maskiner, grå vegger og vernebriller.

Våren 2019 samarbeidet fire maskiningeniørstudenter med ingeniørselskapet Subsea Design om bacheloroppgaven sin.

De skulle lage en tetning til en hydraulisk kobler som styrer mekanismer i undervannssystemer som henter ut olje og gass.

Det dreier seg om hvordan tetningen skal brukes, og hvilket materiale som egner seg best for den. Dypt nede på havbunnen er det høyt trykk og store påkjenninger fra saltvann som studentene må ta hensyn til.

De kan ikke gå i detaljer om hvordan løsningen ser ut. Subsea Design konkurrerer nemlig med andre om å tilby gode løsninger, og studentene må skrive under en egen taushetserklæring.

Sammenligner med virkeligheten

I laben finnes det utstyr som kan dreie tetningen de skal teste.

– Det handler om å sammenligne virkeligheten med de analysene vi utarbeider, forklarer maskiningeniørstudent Peder Rustad, som samarbeider om oppgaven med Harald Rimstad, Rasmus Repstad og Såmund Li på samme studium.

– Vi tester forskjellige scenarioer for hva tetningen kan bli utsatt for, og gjør de samme analysene på PC, for å se om tallene stemmer overens med hverandre.

– Dette skaper mange utfordringer som vi jobber med å finne løsninger på.

De får veiledning fra oppdragsgiveren Subsea Design, førsteamanuensis Alfredo Carella og overingeniør Rune Orderløkken på OsloMet. Nærmest daglig har de kontakt med Subsea Design via e-post og møter.

Samarbeidet med Subsea Design har vært veldig bra, prosjektet er relevant både for studiene og for oppgaver i arbeidslivet, mener studentene.

Her kan det dreies i metall. Foto: Olav-Johan Øye

Må tåle høyt trykk og høye temperaturer

– Vi har fått mye hjelp til å finne ut av det som er feil, og hva som kan forbedres underveis i prosessen.

Studentene ser på to forskjellige metaller; inconel og titan.

De skal tåle svært høye trykk og svært høye innvendige temperaturer grunnet trykket på havbunnen.

Jobbrelevant

Studentene fikk et hektisk og lærerikt semester før de kunne avslutte maskiningeniørutdanningen, og svært mye av tiden deres gikk med til oppgaven.

De er trygge på at bacheloroppgaven har gitt dem nyttige erfaringer, både til arbeid og videre studier.

Bilde av studenter og overingeniør i maskinlaben.

Overingeniør Rune Orderløkken forklarer maskiningeniørstudentene Rasmus Repstad, Såmund Li og Peder Rustad ved maskinen som kan dreie løsningen i metall. Foto: Olav-Johan Øye

Publisert: 27.03.2019 | Olav-Johan Øye