Et møtested for kunnskap, skaperglede og kreativitet

Bilde av utstillingsvinduet til OsloMet Makerspace mot Pilestredet i Oslo. I vinduet er det produkter fra Makerspace, skilt og informasjon om åpningstider, og du kan se inn i lokalene.

OsloMet Makerspace holder til i Pilestredet 35, og har åpne dører for hele universitetet. Tilbudet er gratis for studentene, og kan benyttes når det ønskes. 

Dette har blitt en tverrfaglig møteplass på OsloMet for både studenter, entreprenører og eksterne medlemmer, for kreativitet og samarbeid. 

Makerspace er et relativt nytt begrep, men kan defineres som et sted åpent for utforsking av ideer, samarbeid, tilbakemelding, kunnskap og erfaringsdeling. 

Makerspace for alle

På et Makerspace kan deltakere fra alle aldere, utdanninger, bakgrunner, ideer og perspektiver møtes for å skape noe sammen, eller hjelpe hverandre på vei i sin prosess. 

På OsloMet Makerspace inkluderer dette alt fra 3D-printing, sying, laserkutting, elektronikk, t-skjortetrykking og trearbeid. 

Overingeniør Andreas Graf, som jobber på OsloMet Makerspace forklarer hvordan OsloMet Makerspace er et møtested hvor du kan eksperimentere, teste og diskutere design sammen med andre, og bygge et sosialt nettverk. 

På et tidspunkt i livet har alle en eller annen gang hatt et ønske om å skape eller bygge noe. Du har gjerne en ide, men møter ofte en del utfordringer med å starte, gjennomføre eller finansiere prosjektet. – Andreas Graf

Dette kan altså Makerspace være en løsning på.

Så et behov blant studentene 

Evin Güler er leder ved OsloMet Makerspace (ansatt.oslomet.no), og jobber sammen med Graf i flere spennende prosjekter. Hun jobbet som overingeniør på medisinsk teknologi på Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) da hun først fikk ideen om å starte Makerspacet.

Som ingeniør så jeg at studentene manglet et sted de kunne eksperimentere med ny teknologi, og arbeide fritt og kreativt med utstyr og materialer. – Evin Güler

Evin Güler så også at studentene var frustrerte over korte åpningstider på eksisterende laboratorier og verksteder, som begrenset arbeidet og engasjementet deres. 

Studentmentorer

I dag ansettes studentmentorer i Makerspacet til å lære opp andre studenter i bruken av utstyr, og skape et sosialt fellesskap gjennom workshops og møtepunkter. Som student på alle fakultetene på OsloMet kan du søke på studentmentorstillingen som lyses ut en til to ganger i året.

Det var viktig for oss å gjøre det delvis studentstyrt via studentmentorordningen, slik at studentene føler eierskap til stedet. – Evin Güler

Partnerskap eksternt

OsloMet Makerspace er tilgjengelig for alle studenter, mandag til fredag, til vanlig 09 – 21. Eksterne privatpersoner, bedrifter og organisasjoner kan også få tilgang gjennom egne avtaler.

Vi mener at det er viktig å involvere industrien, startup-verden, forskningsinstitutter og det offentlige i våre utdannings- og forskningsaktiviteter. – Andreas Graf

Makerspace har et partnerskapsprogram som inviterer inn alle som er interessert i å knytte tettere kontakt med OsloMet-studenter og samarbeide i prosjekter.

Makerspace

Makerspace er et sted der mennesker med felles interesser kan samles for å jobbe med prosjekter mens de deler ideer, utstyr og kunnskap. Et Makerspace har gjerne verktøy og teknisk utstyr.

I rask utvikling 

Makerspacet vokser i flere retninger og er involvert i mange prosjekter.

Et av prosjektene handler om å utvikle et Makerspace på Filipstad som skal fokusere på blant annet teknologiutvikling knyttet til havet. Denne utviklingen er en del av et større forskningsprosjekt på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD). 

– Vi ønsker fremover å fokusere mer på innovasjon og forskning, og støtte studenter og ansatte som har en god idé de ønsker å realisere, sier Evin Güler 

Hun håper også at tilbudet de har kan øke motivasjonen og interessen hos studenter for innovasjon og entreprenørskap. 

Videre kommer Makerspacet til å fokusere på tettere samarbeid med næringslivet, hvor studenter kan kobles til prosjekter nært deres fagfelt og interesse. 

Vi oppfordrer alle som er interessert til å ta kontakt og komme på besøk. Våre dører er alltid åpne. – Evin Güler

OsloMet Makerspace kan kontaktes på e-post makerspace@oslomet.no eller på OsloMet Makerspace sin Facebookside (facebook.com)

Bildet øverst på siden viser OsloMet Makerspace sitt utstillingsvindu mot Pilestredet.

Kontakt

Laster inn ...
Bildet av bygget Filipstadkaia, som skal huse Oceanlab. Det er solskinn, og himmelen er blå i bakgrunnen. Det er OsloMet-logo på veggen.
OsloMet Oceanlab åpner dørene

Høsten 2021 åpner OsloMet Oceanlab på Filipstadkaia for alle som vil lære mer om havet og bærekraft.

To studenter jobber på Makerspace foran en datamaskin.
Makerspace, en kreativ lekeplass for studenter

På OsloMet Makerspace kan studentene 3D-printe, laserkutte, programmere og ellers lage det de vil.

Publisert: 01.09.2021 | Helene Mosaker