Pollen i Arendal en sommerdag under Arendalsuka 2019.

NIBR på Arendalsuka

NIBR er på Arendalsuka 15. og 16. august. Det blir to dager med svært interessante diskusjoner rundt innvandring, statsborgerskap, kreative byer, grønt entreprenørskap og urbant landbruk.

Mandag: Hvem er egentlig velkommen i Norge?

Forsker Anne Balke Staver starter ettermiddagen med å presentere endringer i reglene for hvem som kan få norsk statsborgerskap. Hun skisserer opp – muligens uforutsette – konsekvenser av endringene. Skal vi selge statsborgerskap? (program.arendalsuka.no)

Det blir innlegg fra NOAS-leder Pål Nesse, Josef Hæier, leder for Arendal innvandrerråd og Thea Austgulen, juridisk fagrådgiver i Jurk - Juridisk rådgivning for kvinner.

Forsker Vilde Hernes spør så «Hvem er best på integrering av flyktninger – Norge, Sverige eller Danmark?» (program.arendalsuka.no)

Vi inviterer Benedicte Hollen, avdelingsleder for kvalifisering og arbeidsliv i IMDI, Åse Laila Snåre, avdelingsdirektør i KS og Wail Kadem, flyktning fra Irak og nå masterstudent i statsvitenskap ved UiO til diskusjon, med utgangspunkt i rapporten «Scandinavian integration policies for refugees: A comparative analysis of qualification and labour market integration outcomes». Studien følger 280.000 flyktninger i opptil 11 år etter bosetting i Norge, Sverige og Danmark. 

Vi avslutter mandagen med å stille følgende spørsmål: Behandler vi europeiske flyktninger bedre enn andre flyktninger? (program.arendalsuka.no)

Gjesteforsker fra Ukraina, Oleksandra Deineko, presenterer forskningsprosjektet om hvordan ukrainske flyktninger opplever å komme til Norge.

I tillegg spør forskningssjef Kristian Rose Tronstad hvordan ukrainerne skiller seg fra andre flyktninger som har kommet tidligere, og forsker Vilde Hernes vil sammenligne myndighetenes respons på flyktningkrisen anno 2022 med tidligere «kriser».

Det blir kommentarer fra UDI-direktør Frode Forfang og Lena Halvorsen, rektor for Arendal voksenopplæring.

Tirsdag: Kreative byer

Hvordan kan byer ta i bruk innovative og kreative strategier for økonomisk bærekraft, aktive byborgerskap og klimatiltak?

Forskere Gro Sandkjær Hanssen og Savis Gohari Krangsås starter tirsdagen med et dypdykk i sosialt og grønt entreprenørskap (program.arendalsuka.no).

I dagens byer utvikles nye arenaer som kobler aktører i nærmiljøet med sosiale entreprenører, utbyggeraktører, bedrifter og ulike deler av offentlig forvaltning. Forskerne vil blant annet diskutere hva som skal til for å lage slike arenaer, hvilke aktører som bør kobles, og hva som blir resultatet – både i form av nye oppstartsbedrifter og lokalsamfunnsutvikling.

De vil også belyse hvilken rolle offentlige aktører, som bydeler, kommuner og universiteter, kan og bør spille. De konkrete eksemplene som løftes frem er partnerskapet mellom Stor-Oslo Eiendom og Bydel Bjerke i Oslo, hvor Marit Elisabeth Jensen, markedssjef for næring i Stor-Oslo Eiendom, presenterer Startblokka, samt campusutviklingen i Trondheim.

Deretter presenter forsker Cecilie Sachs Olsen nye verktøy for aktivt byborgerskap (program.arendalsuka.no), og spør blant annet:

Kreativ praksis kan fremme nye former for medvirkning, samskaping og samarbeid og dermed utvide våre idéer om hva byutvikling er og kan være. Hvordan kan kreative metoder bidra med nye perspektiver på hvem og hva vi bygger byer med og for? Hun har med seg Thomas Østgaard, teatersjef, og James Moore, kurator-produsent, i Østfold Internasjonale Teater, og Matilde Balatti, forskningssjef, og kunstnerne Ebba Moi og Valentina Martinez Mariscal, alle tre i Tenthaus, for å belyse tema på kreativt vis.

Etterpå gir forskerne Trond Vedeld og Hege Hofstad oss et innblikk i kreative klimabyer (program.arendalsuka.no), med utgangspunkt i ny forskning på nordiske storbyers klimalederskap. De får med seg klimadirektørene fra Oslo og Bergen, Heidi Sørensen og Stina Oseland, i en samtale om klimapolitikk og byledelse.

Klimaendringene krever drastiske omstillinger og umiddelbar handling. Det stiller store krav til hvordan byer ledes og organiseres. Hvordan navigerer byene i et fragmentert og stadig mer konfliktfylt politisk landskap? Ser vi konturene av nye samarbeidsarenaer der byen møter nabolagsgrupper, klimaaktivister og bompengeprotester?

Vi avrunder dagen ved lunsjtider, med smakebiter fra forskerne Einar Braathen og Anders Eika på hvordan Oslo og andre europeiske byer involverer innbyggerne i omformingen av de urbane matsystemene (program.arendalsuka.no) fra jord til bord.

Gjennom ‘Living Labs’ fremmes nye praksiser i samarbeid mellom dem som dyrker, distribuerer, lager og konsumerer mat. 

Her er kommunene aktive støttespillere. Gjennom deltakende planlegging prøver de å få hele byen med. Målet er å øke konsumet av kortreist, plantebasert og økologisk dyrket mat, samt å redusere matsvinnet, og dermed minske klimautslippene.

Sivilarkitekt og byutvikler Arild Eriksen bidrar med konkrete eksempler fra sin verktøykasse for jordbruk i byens offentlige rom, ideer til «det spiselige nabolaget» og nettapplikasjonen Sanke. 

Vi håper vi ser deg i Arendal!

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 17.06.2022 | Tone C. S. Thorgrimsen | Foto: Arendalsuka/Mona Hauglid