Arendal sett fra sjøen. Foto: colourbox.com

NOVA på Arendalsuka 2024

NOVA presenterer ny forskning under Arendalsuka 2024! Vi gjennomfører seminarer og debatter om gaming, likestilling, vold, boligmarkedet, rusbehandling og mye mer!

Alle arrangementene strømmes og du kan se dem her (vimeo.com).

Program

 • Lansering: Ungdata 2024

  Mandag 12/8 2024, 12:00–12:45, Kulturkammeret

  Gjennom Ungdata svarer skoleelever over hele landet på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsene gir oss innsikt i ungdoms forhold til familie, venner, skole, fritid, helse og rus, seksualitet og mye mer. Mye av hva vi vet om hvordan det er å være ung i Norge i dag kommer herfra.

  Vi lanserer helt ferske tall på Arendalsuka!

  Se hele programmet hos Arendalsuka og følg arrangementet på nett.

  Forskere

  Laster inn ...

  Øvrige medvirkende

  • Kommer
 • Hvordan er det å være ung mann i Norge i dag?

  Mandag 12/8 2024, 13:00–13:45, Kulturkammeret

  Maskulinitet blir ofte sett på som en negativ kraft. Vi antar at unge menn med dårlige maskuline forestillinger skaper problemer for seg selv og alle rundt seg. 

  Men hva er egentlig maskulinitet i dag? Hvilke forventninger og idealer må gutter og unge menn navigere seg gjennom i dag, og hva gjør det med dem? Hvordan forstår de sin rolle i samfunnet og verden?

  Forskere

  Laster inn ...

  Se programmet på Arendalsukas nettside og følg arrangementet på nett.

  Øvrige medvirkende:

  • Kommer
 • Kan ungdom game seg friske og sosiale?

  Mandag 12/8 2024, 14:00–14:45, Kulturkammeret

  Kan gaming løse utenforskap, og fungere som en bro inn til ungdom med psykisk helse-utfordringer? 

  Vi presenterer ny forskning, og viser hvordan fritidsklubber og en tech-startup bruker gaming som et verktøy for å løse sosiale utfordringer for ungdom. 

  Kan denne tilnærmingen hjelpe oss å nå nye grupper, og hjelpe oss å finne nye metoder for å snakke med ungdom om følelser og psykisk uhelse?

  Forskere

  Laster inn ...

  Les mer på Arendalsukas nettside og følg arrangementet på nett.

  Øvrige medvirkende

  • Kommer
 • Hva gjør vi for å bekjempe vold i nære relasjoner?

  Tirsdag 13/8 2024, 13:00–13:45, Kulturkammeret

  I 2003 slo Kvinnevoldsutvalget fast at vold mot kvinner i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, og at det er et offentlig anliggende å forebygge og stanse vold mot kvinner. De la frem konkrete forslag til tiltak som skulle forebygge vold og bedre voldsutsatte kvinners situasjon.

  Vi ser på forskningen, og gjør opp regnskap for arbeidet mot vold i nære relasjoner 20 år etter Kvinnevoldsutvalget. Hva er dagens situasjon, og  hvordan vil dette arbeidet bli tatt videre i årene som kommer?

  Forskere

  Laster inn ...

  Se hele programmet på nettsiden til Arendalsuka og følg arrangementet på nett.

  Øvrige medvirkende

  • Kommer
 • Hindrer menneskerettighetene effektiv rusbehandling for ungdom?

  Tirsdag 13/8 2024, 14:00–14:45, Kulturkammeret

  Behandling av rusavhengighet involverer ofte tvang. Det kan i mange tilfeller være helt nødvendig for å lykkes. Samtidig blir vernet mot tvang stadig sterkere i menneskerettighetene. Er det mulig å behandle alvorlig rusavhengighet, og samtidig verne om individuell frihet? 

  Kan begge disse hensynene ivaretas samtidig, eller er de på kollisjonskurs? Vi presenterer ny forskning, og utforsker veier ut av dette tilsynelatende uløselige dilemmaet.

  Forskere

  Laster inn ...

  Les mer på nettsiden til Arendalsuka og følg sendingen fra arrangementet på nett.

  Øvrige medvirkende

  • Kommer
 • Svikter velferdsstaten vår kvinnene?

  Onsdag 14/8 2024, 12:00–12:45, Kulturkammeret

  Ny forskning tvinger frem et spørsmål: Har velferdsstaten vår sviktet kvinnene? Mødrene til funksjonshemmede barn i Norge lider under en økende omsorgsbyrde. Arbeidet de må legge ned for å gi barna sine et godt liv, går utover helsen og den personlige økonomien. 

  Det finnes ordninger som skal avlaste mødrene, men mye tyder på at de ikke lykkes. Kvinner med barn med funksjonsnedsettelser går ofte ned i stillingsprosent på jobb, og får dårligere helse av arbeidet med å navigere seg rundt i velferdsstaten.

  Forskere

  Laster inn ...

  Les mer og følg arrangementets nettsending (arendalsuka.no).

  Øvrige medvirkende:

  • Kommer
 • Hva skal til for å få seniorene til å stå (litt) lenger i jobb?

  Onsdag 14/8 2024, 13:00–13:45, Kulturkammeret

  Å øke sysselsettingen blant eldre har blitt en stadig viktigere politisk målsetting de siste årene. Selv ett års utsettelse av yrkesavgangen vil gi en betydelig økonomisk samfunnsgevinst. Mye taler også for at det skulle være mulig å få seniorene til å stå (litt) lenger i jobb. 

  Helsen har blitt bedre, ønsket avgangsalder har økt og insentivene i pensjonsreformen gjør det økonomisk lønnsomt å utsette yrkesavgangen, for å nevne noe. Likevel går utviklingen sakte. Er det fordi arbeidslivet egentlig ikke er så interessert i eldre arbeidskraft?

  Vi vil her presentere funn fra forskning og diskutere hindringer og muligheter for økt sysselsetting i eldre år. Panelet vil bestå av representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, samt Senter for seniorpolitikk, som nettopp jobber for å synliggjøre den viktige ressursen som eldre arbeidstakere utgjør.

  Forskere

  Laster inn ...

  Les mer på nettsiden til Arendalsuka og følg sendingen på nett.

  Øvrige medvirkende

  • Kommer
 • Kan dagens unge bare drømme om å kjøpe seg leilighet?

  Onsdag 14/8 2024, 14:00–14:45, Kulturkammeret

  Er det vanskeligere enn noensinne for unge å etablere seg på boligmarkedet? Eller har det alltid vært vanskelig? Er det bare en virkelighetsfjern drøm å forestille seg at alle burde få sjansen til kjøpe egen bolig i løpet av tjueårene? Vi tar en titt på hva forskningen kan fortelle oss om etablering på boligmarkedet før og nå – og hvor vi kanskje er på vei.

  Forskere

  Laster inn ...

  Les mer på nettsiden til Arendalsuka og følg sendingen på nett.

  Øvrige medvirkende

  • Kommer

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 11.06.2024 | Foto: colourbox.com