Ungdommer som danser med ryggen til kamera. De har T-skjorter på hvor det står Unghus husekspert.

Ny bok om medvirkning med barn og unge

Hvordan utspiller medvirkning med barn og unge seg i praksis i steds- og byutvikling i norske kommuner?

Dette er spørsmål som har opptatt Aina Landsverk Hagen og Bengt Andersen, begge seniorforskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet, over tid og gjennom flere forskningsprosjekter. 

− I denne boka diskuterer vi erfaringer med å inkludere barn, ungdom og unge voksne som medvirkere og medforskere. Samtidig gir vi konkrete eksempler og forklaringer på verktøy og metodikk som vi har utviklet sammen med kunstnere, kommunalt ansatte og arkitekter for å styrke medvirkning i planlegging, forteller Hagen. Boka retter seg både mot dem som jobber med dette i praksis og mot fagmiljøene.

Ny modell for medvirkning

Da koronapandemien slo inn våren 2020 og planlagte aktiviteter ble lagt på is, fikk tankene mer spillerom enn vanlig. Forskerteamet i innovasjonsprosjektet Et sted å være ung (2019-2021) oppdaget at de gjennom dette og andre forskningsprosjekter om medvirkning satt på mange spennende perspektiver og ideer til en bok, og dermed var prosessen i gang. 

Nå er resultatet her, boka har fått tittelen Ung medvirkning: Kreativitet og konflikt i planlegging. Boka er gjort tilgjengelig for alle gjennom åpen forskningspublisering. Den er det vi kaller en antologi, en samling artikler skrevet av flere ulike forfattere, med Andersen og Hagen som redaktører. Fra sine ulike ståsteder diskuterer samfunnsforskere, kunstnere, en arkitekt og en ung medvirker erfaringer og dilemmaer med å inkludere barn, ungdom og unge voksne som medvirkere. 

Ved å introdusere en ny modell for «tykk medvirkning», som vi kaller Medvirkningspyramiden, ønsker vi å sikre at unge innbyggere ikke bare blir hørt og sett, men også får mulighet til å være vedvarende ressurser i sine nærmiljøer. Dette handler om medvirkning med unge mennesker i utviklingen av lokale væresteder for dem. – Aina Landsverk Hagen, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Boka er en blanding av beskrivelser av hvordan det har vært å være med på eller å sette i gang slike prosesser, både gjennom tekst og bilder, en introduksjon til nye verktøy som kan brukes i medvirkning, og mer tradisjonelle forskningsbidrag. 

Et maktfelt

Både Hagen og Andersen har jobbet med temaet over flere år. Hagen har vært mye ute i felt og jobbet med ungdom som medforskere. Andersen har forsket på byutvikling og planlegging. 

− Hva er egentlig medvirkning og hva betyr det? Selv ikke de som jobber i kommunene med dette vet hva det er, selv om det er nedfelt i lovverket. Det er ikke det samme som medbestemmelse. Når man spør folk om de vil være med å medvirke tror de at de rent faktisk skal være med å påvirke. Men slik er det ikke alltid, andre definerer reglene og det er i tillegg mange praktiske hensyn å ta i planlegging. For eksempel når man må ha på plass en snuplass for brannbil, og det ikke blir midler igjen til fancy arkitektur, forklarer Andersen. 

Han beskriver det som et maktfelt. 

− Nettopp derfor ble tittelen på boka slik den er. Vi vil ikke underkjenne at det skjer mye bra når det gjelder medvirkning, men det skjer også mye som ikke er bra. Voksne får ansvar uten ressurser eller makt, de skal ivareta barn og ungdom som bli involvert. Hvordan skal de få til det når vi ikke snakker om at det er et maktrom? Vi ønsker derfor å dreie samtalen over på alle de dilemmaene man står i, sier han.

Mangler kunnskap

Og hva skjer når ungdommene får kunnskap om dette? Om disse tingene det ikke kan gjøres noe med? Hagen beskriver:

− Det er spennende å se hvor fort de suger kunnskapen til seg. De har det med seg når de skal komme med innspill. Vi ser at mange i utgangspunktet mangler kunnskap om strukturer rundt seg, fysiske og strukturelle. Dette gjelder ikke bare ungdommene, men for eksempel også lærere eller kommunalt ansatte med lite beslutningsmyndighet, som skal jobbe med dette. Her håper vi å kunne bidra med kunnskap gjennom denne boka, sier hun. 

Bildet viser åpningsfest på ungdomshuset B7på Hovseter i Bydel Vestre Aker i mai 2019. Foto: Karoline Hjorth

Kontakt

Laster inn ...

Aktuelle forskningsprosjekter

Et sted å være ung

Metoder og rammeverk for innovativ medvirkning ved utvikling og etablering av ungdomssteder (UngHUS)

YouCount: Samskaping og folkeforskning med ungdom

Målet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om positive drivere for sosial inklusjon og lokal innovasjon og politikk, gjennom samskapende forskning med unge – såkalt «Youth citizen social science».

Ungdomsmedvirkning for Hauketo, Lambertseter og Oppsal

Hva tenker egentlig ungdommene om sine hjemsteder? Målet med prosjektet er å kartlegge og innhente kunnskap om kvaliteter, mangler og behov i nærområdet fra ungdommens ståsted.

Publisert: 16.12.21 | Eli Kristine Korsmo