Økonomi, helse og kreative fag mest populært ved OsloMet

En gruppe nye OsloMet-student på en benk på campus sammen med prorektor.

Aldri før har universitetet sendt ut flere tilbud om studieplass.

I årets samordnede opptak har 9267 søkere fra hele landet mottatt tilbud om studieplass ved OsloMet, noe som er over 650 flere enn i fjor.

På 28 av studiene er poenggrensen over 50 for å komme inn. På lærerutdanningene er det imidlertid for få kvalifiserte søkere, og OsloMet ønsker seg fremdeles flere søkere til disse.

Flere studenter fra nærregionen har ønsket seg studieplass ved OsloMet i år, og universitetet har sendt ut tilbud til ti prosent flere studenter fra Oslo og Viken enn i fjor.

Prorektor for utdanning, Silje Fekjær, er glad for at flere velger høyere utdanning ved OsloMet.

– Tallene viser at vi tilbyr mange utdanninger som treffer søkerne våre, både de som er førstegangssøkere og de som vil fylle på med mer utdanning, sier Fekjær.

– Vi ser fram til å ta imot alle de nye studentene, og håper og tror de kommer til å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter her på universitetet.

Økonomi og helse øker

Samtlige av studiene innenfor økonomi, ledelse og administrasjon ved OsloMet har i år økt poenggrense for å komme inn. Det femårige siviløkonomistudiet som er nytt av året, starter med en poenggrense på 55,2.

– Det er tydelig at disse er studiene er svært relevante nå, også på masternivå. Både privat og offentlig sektor er under stor utvikling og har stadig behov for mer økonomi- og lederkompetanse, sier Silje Fekjær.

Helseutdanningene ved OsloMet fortsetter å trekke til seg mange søkere, og flere av studiene har over 50 i poenggrense. Blant annet har spesialiserte utdanninger som ortopediingeniør og radiografi økte poenggrenser i år. 

– Helseprofesjonene våre er avgjørende både for samfunnet og enkeltmennesker, og jeg er glad for at søkerne fortsetter å velge denne retningen i så stor grad, sier Fekjær.

Portrett av Silje Fekjær.

Prorektor for utdanning, Silje Fekjær. Foto: Sonja Balci / OsloMet.

Kreative utdanninger er attraktive

Utdanninger innenfor kreative fagområder utmerker seg som svært populære ved årets opptak ved OsloMet, og de fleste har langt over 50 i poenggrense.

Studiene som øker poenggrensene mest er årsstudiet i drama og teaterkommunikasjon, som gikk fra 54,6 i fjor til 57,1 i år, og bachelor i kunst og design, mote og produksjon, som økte fra 55,4 i fjor til 57,8 i år.

Også journalistikk og mediefag holder seg svært populære, og både bachelor- og årsstudiet i medier og kommunikasjon har økt poenggrense fra i fjor – årsstudiet med hele 4,7 poeng til 60 i poenggrense i år.

Populære årsstudier

Nok et år er de korte utdanningstilbudene ved OsloMet attraktive. Seks årsstudier er blant de ti studiene som har høyest konkurranse om plassene.

Årsstudiet i økonomi og ledelse både på deltid og heltid topper lista med henholdsvis 62,3 og 61 poeng for å komme inn, foran årsstudier i informasjonsteknologi, og medier og kommunikasjon, som begge har 60 i poenggrense.

– Arbeidslivet krever stadig ny og oppdatert kompetanse, og OsloMet satser på å kunne gi fleksible utdanningstilbud innenfor våre ulike fagområder, sier Silje Fekjær.

Kvinner til teknologifag

OsloMet fortsetter å trekke til seg flere kvinner til sine teknologiutdanninger.

I år er det for første gang flere kvinner enn menn som har fått studietilbud ved bachelorutdanningen i anvendt datateknologi.

Kvinneandelen på dette studiet har da økt med tolv prosent fra i fjor, og er nå på 51 prosent.

Også årsstudiet i informasjonsteknologi har gitt tilbud til flere kvinner enn menn.

For få vil bli lærere

I likhet med de nasjonale tallene, opplever også OsloMet lavere interesse for lærerutdanninger. For første gang er det ledige studieplasser på flere av lærerutdanningene.

– Den negative utviklingen for lærerutdanningen har preget samfunnsdebatten det siste året, og tallene for årets opptak viser at denne fortsetter.

– Vi er helt avhengige av å finne ut hvordan vi kan snu denne trenden sammen – myndigheter, utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv – slik at vi får flere til å velge dette viktige yrket, sier prorektor for utdanning, Silje Fekjær.

– Samfunnet går ikke rundt uten gode og trygge lærere for barna og ungdommene våre.

– Vi må få frem de positive sidene ved læreryrket, og jeg håper våre studenter og uteksaminerte lærere kan være med på å gi en mer nyansert fremstilling av denne meningsfulle jobben, sier Fekjær, som minner om at det fortsatt er mulig å søke studieplass på en av OsloMets lærerutdanninger.

Ledige studieplasser på bachelorstudier, femårige masterprogram og årsstudier ved OsloMet.

Topp 10: poenggrenser OsloMet

 1. Økonomi og ledelse, årsstudium, deltid – 62,3
 2. Økonomi og ledelse, årsstudium – 61
 3. Informasjonsteknologi, årsstudium – 60
 4. Medier og kommunikasjon, årsstudium – 60
 5. Ortopediingeniør, bachelor – 59,5
 6. Kunst og design – mote og produksjon, bachelor – 57,8
 7. Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium – 57,1
 8. Tegnspråk, årsstudium – 56,5
 9. Journalistikk, bachelor – 56
 10. Design og kommunikasjon i digitale medier, årsstudium, deltid – 55,9

Topp 10: antall kvalifiserte førstevalgsøkere OsloMet

 1. Fysioterapi – 889 søkere til 210 plasser
 2. Økonomi og administrasjon – 876 søkere til 240 plasser
 3. Sosialt arbeid – 628 søkere til 170 plasser
 4. Anvendt datateknologi – 587 søkere til 100 plasser
 5. Sykepleie, Oslo – 537 søkere til 450 plasser
 6. Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet – 523 søkere til 130 plasser
 7. Barnevern – 441 søkere til 170 plasser
 8. Vernepleie – 376 søkere til 210 plasser
 9. Barnehagelærer – 308 søkere til 336 plasser
 10. Økonomi og administrasjon – siviløkonom – 293 søkere til 60 plasser

Kontakt

Laster inn ...
Publisert: 24.07.2023 | OsloMet